Saturday, November 26, 2022

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ അവസരം

Date:

- Advertisement -
- Advertisement -

Punjab National Bank Recruitment : പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

ഓഫീസർ (ഫയർ -സേഫ്റ്റി )

നാഷണൽ ഫയർ സർവീസ് കോളേജ് (NFSC) നാഗ്പൂരിൽ നിന്നും ബി.ഇ.(ഫയർ).

എഐസിടിഇ/യുജിസി അംഗീകരിച്ച കോളേജ്/സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഫയർ ടെക്നോളജി/ഫയർ എൻജിനീയറിങ്/സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ നാലുവർഷത്തെ ബിരുദ ബിരുദം(ബി.ടെക്/ബിഇ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം).

ഫയർ ഓഫീസറായി 01 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ തസ്തികയിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ/പിഎസ്ബികൾ/കേന്ദ്ര സർക്കാർ/സംസ്ഥാനം ഗവ./സിറ്റി ഫയർ ബ്രിഗേഡ്/സംസ്ഥാന ഫയർ സർവീസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പരിചയം ആവശ്യമാണ്‌.

മാനേജർ സെക്യൂരിറ്റി 

AICTE/UGC അംഗീകരിച്ച സർവകലാശായിൽ നിന്നും ബിരുദം ആവശ്യമാണ്‌.

ആർമി /നേവി /എയർ ഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയവയിൽ 5 വർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യമാണ്‌.

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ അയക്കാൻ പാടില്ല.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയും, മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പാക്കണം.

റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും അപേക്ഷിച്ച പോസ്റ്റിന് ഉദ്യോഗാർഥി അയോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഏത് അപേക്ഷയും നിരസിക്കാൻ ബാങ്കിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. റിക്രൂട്മെന്റിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതയുടെയും, മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്താൻ ബാങ്കിന് അവകാശമുണ്ട്. റിക്രൂട്മെന്റിനു ശേഷവും യോഗ്യതയിലും മറ്റും എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉദ്യോഗാർഥിയെ അയോഗ്യനാക്കുന്നതാണ്.

ഉദ്യോഗാർഥി അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു അടുത്തിടെ എടുത്ത കളർ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചു ഒപ്പിടേണ്ടതാണ്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരുടെ രൂപം മാറ്റരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപേക്ഷയിൽ സമർപ്പിച്ച ഫോട്ടോ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുടെയും, അഭിമുഖത്തിന്റെയും സമയത്ത് ഹാജരാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.

ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അയോഗ്യതയായിരിക്കും.

കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ/വിലാസം/ ഇമെയിൽ ഐഡി/ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ സെന്റർ / ഇന്റർവ്യൂ സെന്റർ തുടങ്ങിയവ മാറ്റുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ബാങ്ക് അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിധം 

ഉദ്യോഗാർഥികൾ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ www.pnbindia.in ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം നിർദ്ദിഷ്ട അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ സ്പീഡ്പോസ്റ്റിൽ അപേക്ഷിക്കുക. അപേക്ഷയും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും അയക്കുന്ന കവറിനു പുറത്ത് സൂപ്പർ-സ്‌ക്രൈബുചെയ്‌തു “പോസ്റ്റ്:_______________________” എന്ന തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

വിലാസം

ചീഫ് മാനേജർ (റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിഭാഗം),

എച്ച്ആർഡി ഡിവിഷൻ, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്,

കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ്, പ്ലോട്ട് നമ്പർ 4, സെക്ടർ 10,

ദ്വാരക, ന്യൂഡൽഹി -110075

അപ്‌ഡേറ്റുകൾ/ അറിയിപ്പുകൾ/ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ഉദ്യോഗാർഥികൾ സ്ഥിരമായി ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് www.pnbindia.in സന്ദർശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് : 30/08/2022


ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ : Click here

Highlights : Punjab National Bank Recruitment

ഇതുകൂടി വായിക്കുക

  1. കണ്ടിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ
  2. ഏതു വാഹനത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ
  3. യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി ഒരു ആപ്പ്

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

എസ് എസ് സി കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്, സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ്...

ടൂറിസം എക്കോ ലോഡ്ജിൽ ഒഴിവുകൾ

കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്കോ ലോഡ്ജ് പദ്ധതിയിലേക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

റെയിൽവേയിൽ 2500ലധികം ഒഴിവുകൾ

വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (WCR) 2521 പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

സിപിആർഐയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നീഷ്യൻ

സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (CPRI) 65 വേക്കൻസികളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള...

Brazil Fans Photo Frame – Free

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്രസിൽ ആരാധകർക്ക് വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ഇടാൻ...

Vacancies at VISA

Visa Inc. is an American multinational financial services corporation...

Watch for free : Brazil VS Serbia Live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Brazil VS Serbia Live

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്രസിൽ ആരാധകർക്ക് വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ഇടാൻ...

Watch for free : Portugal VS Ghana Live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Portugal vs Ghana live

 ഫാൻസിനായി ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം മുകളിൽ കൊടുത്ത പോലെ Portugal Fans Photo Frame...

Watch for free : Uruguay vs South Korea live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Uruguay vs South Korea live

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

Watch For Free : Switzerland vs Cameroon live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Switzerland vs Cameroon live

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

ഒഎൻജിസിയിൽ അപ്രന്റീസ് നിയമനം

ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ONGC) 64 അപ്രന്റീസ്...

കാലിക്കറ്റ് എൻഐടിയിൽ അറ്റൻഡന്റ്

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് NIT Calicut അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിലേക്ക്...

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലിൽ ഒഴിവുകൾ

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL) നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിങ് സ്കീമിനു...

Sales officer at HDB

HDB Financial Services, a subsidiary company of HDFC Bank,...

ഇൻഡോ ട്ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ

ഇൻഡോ ട്ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സ് (ITBP) കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ...

നാൽകോയിൽ മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ

നാഷണൽ അലൂമിനിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (NALCO) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ...

എസ്ബിഐയിൽ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ നിയമനം

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) വിവിധ മാനേജർ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി...

FIFA World Cup Live Streaming

About FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football...

FIFA World Cup Free Live Streaming

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളിൽ നിയമനം

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി ഒഴിവുകൾ. തമിഴ്നാട്ടിലെ...

റെയിൽവേയിൽ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ ഒഴിവുകൾ

സെന്റർ ഫോർ റെയിൽവേ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് (CRIS) ജൂനിയർ എൻജിനീയർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള...

Opportunities at ESAF

ESAF Small Finance Bank (formerly known as ESAF Microfinance...

ഹാൻഡ്‌ലൂം കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ്

കേരള പി എസ് സി കേരള ഹാൻഡ്ലൂം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ്...

കാൺപൂർ ഐഐടിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാൺപൂർ (IIT കാൺപൂർ) ഗ്രാജുവേറ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള...

ടി എം സി യിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ സെന്റർ (TMC) മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡേറ്റാ എൻട്രി...

Vacancies at Infosys

Infosys Limited is an Indian multinational information technology company...

Big Wings Group Vacancies

ബിഗ് വിങ്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു 200 ഓളം ഒഴിവുകൾ യുവതി...

സ്പെഷ്യൽ ലേഖനം – 2022 ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ആമുഖം നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന കാൽപന്തുകളിയുടെ മാസ്മരിക ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ലോകകപ്പിലും...

2022 Qatar Football FIFA world cup timings in India

Group stages All the timings are given in Indian time...

ലൈൻമാൻ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

ലൈൻമാൻ വേക്കൻസികളിലേക്ക് കേരള പി എസ് സി നിയമനം നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ ഐടി പ്രൊഫഷണൽ

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം (Indian...

കെഎസ്ഇബിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ (KSEB) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ...

Job Vacancies at Muthoot Fincorp

Muthoot Microfin Limited (MML) is a part of the...

FUGRO Vacancies in Canada for Engineers

Fugro is the world’s leading Geo-data specialist, collecting and...

AM Honda Kerala Vacancies

ഹോണ്ടയിൽ വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങൾ AM Honda is an authorized Honda 2...

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിയുക്തി തൊഴിൽമേള

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിയുക്തി മെഗാ ജോബ് ഫയർ 2022 നവംബർ 26ന്...

ആർസിസിയിൽ പുതിയ നിയമനം

റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ (RCC) ഫീൽഡ് വർക്കർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റഡി...

Opportunities at Intel

Intel Corporation is an American multinational corporation and technology...

Brunel Vacancies in India, Canada and USA

About the company Brunel provides the global recruitment and workforce...

Brunel Vacancies in UAE, Kuwait and Qatar

About the company Brunel provides the global recruitment and workforce...

ആർമിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

ഇന്ത്യൻ ആർമി ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഔദ്യോഗിക...

കെഎസ്ആർടിസി വിളിച്ച പുതിയ ഒഴിവുകൾ

അക്കൗണ്ട്സ് ട്രെയിനി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രെയിനി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ,...

ആയിരത്തിൽ പരം ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ് മേള

കേരളത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ- സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആയിരത്തിൽപരം ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ...

Tata Communication Vacancies

Tata Communications Limited (previously known as Videsh Sanchar Nigam...

Production Company Vacancies for ITI/Diploma Holders

Leading Manufacturing Company Hiring through CII Model Career Centre. Job...

Muthoot Honda Cochin Vacancies

Muthoot Honda Cochin inviting applications for following positions 1. Field...