Thursday, December 8, 2022

KIED ഒഴിവുകൾ – കേരള സർക്കാർ ജോലി

Date:

- Advertisement -
- Advertisement -

കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്‌മെന്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് (സിഎംഡി), തിരുവനന്തപുരം (KIED) ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ, ജൂനിയർ മാനേജർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് സെന്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസ് (CoE), എന്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെന്റർ (EDC) എന്നിവയിലെ മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്bസെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് (CMD) വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി അപേക്ഷ അയക്കുക.

Note: അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർഥികൾ അവരുടെ പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ (ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തത്), ഒപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോട്ടോയും ഒപ്പും JPEG ഫോർമാറ്റിൽ ആയിരിക്കണം. ഫോട്ടോയുടെ വലിപ്പം 200 kb-ൽ താഴെയും ഒപ്പിന്റെ വലിപ്പം 50 kb-ൽ താഴെയും ആയിരിക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ  JPEG ഫോർമാറ്റിലോ PDF ഫോർമാറ്റിലോ ആയിരിക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ 3 എംബിയിൽ കൂടുതൽ ആവാൻ പാടില്ല.

KIED 1994 നവംബർ 9 ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി സ്ഥാപിതമായി, 2005 ൽ കൊച്ചിയിലും സ്ഥാപിതമായി. കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തിലും ഓറിയന്റേഷൻ നൽകുന്നതിലൂടെയും സംരംഭകത്വത്തിന്റെ ചൈതന്യവും സംസ്‌കാരവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നൈപുണ്യ വികസനത്തിലും നേതൃത്വം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടിയാണ് KIED സ്ഥാപിതമായത്. ഒരു സംരംഭക സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് KIED സംരംഭകത്വ അവബോധത്തിലൂടെ സംരംഭകത്വ മനോഭാവം വികസിപ്പിക്കുന്നു. ക്യാമ്പയിനുകൾ,പ്രചാരണം, സെമിനാറുകൾ, ശിൽപശാലകൾ, ഗവേഷണവും വികസനവും തുടങ്ങിയവ കൂടുതൽ സ്വയം തൊഴിലിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

തസ്തികയുടെ പേര് / യോഗ്യത 

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ( പ്രാക്ടീസ് )

ബി. ടെക് & എം ബി  

വൈവിധ്യമാർന്ന ടീമുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞത് 05 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവം/ ടെൻഡർ രേഖകൾ, കരാറുകൾ തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ സർക്കാർ മേഖലയിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ/ പ്രശസ്തമായ സംഭരണത്തിൽ അനുഭവപരിചയം.

പ്രോജക്‌റ്റുകൾ/ സംരംഭങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റുകൾ കൺസൾട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നതിലും പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്.

മാനേജ്മെന്റ്, സൗകര്യം, സംഘടനാ കഴിവുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ അസാധാരണമായ നേതൃത്വം.

മികച്ച ആശയവിനിമയ കഴിവുകൾ.

അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്)

ബി. ടെക് & എം ബി എ 

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സമാന റോളുകളിൽ സർക്കാർ/സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 03 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവം.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉയർന്ന വൈദഗ്ദ്ധ്യം;  ഔട്ട്ലുക്ക്, വേഡ്, എക്സൽ, പവർ പോയിന്റ്.

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷണൽ, ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, കസ്റ്റമർ റിലേഷൻസ് കഴിവുകൾ.

ശക്തമായ ആശയ വിനിമയ കഴിവുകൾ 

അസ്സിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ( ലേണിംഗ് )

ബി ടെക് & എം ബി എ 

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ / പ്രശസ്തമായ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ / സംരംഭകത്വം / വികസന സംഘടന/ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ 03 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവം.

പഠന മാനേജ്‌മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ, ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ടൂളുകൾ, ഇ- പഠന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്.

വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധ.

ശക്തമായ നേതൃത്വവും എഴുത്തും വാക്കാലുള്ളതും വ്യക്തിപരവുമായ ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും.

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ( ഇന്നോവേഷൻ )

ബിടെക് & എംബി എ  

ഗവൺമെന്റ് / സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം / സംരംഭകത്വ വികസന സ്ഥാപനങ്ങൾ / ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുതലായവയിൽ സമാനമായ മേഖലയിൽ കുറഞ്ഞത് 05 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവം.

പവർപോയിന്റ്, എക്സൽ തുടങ്ങിയ MS- സ്യൂട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല അറിവ്.

വൈവിധ്യമാർന്ന ടീമുകളിലെ മാനേജ്‌മെന്റ് നേതൃത്വ റോളുകളിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ആവശ്യമാണ്‌.

ജൂനിയർ മാനേജർ ( ഫെസിലിറ്റേഷൻ )

എംബിഎ, ബിടെക്

ബിസിനസ് / ബിസിനസ് കൗൺസിലിംഗ് / അസ്സസ്മെന്റ് / അഡ്വൈസറി / ഫെസിലിറ്റേഷൻ എന്നിവയിൽ കുറഞ്ഞത് 02 വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ അനുഭവം.

ബിസിനസ്സിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഫോളോ ചെയ്യാനും സേവനം നൽകാനുമുള്ള കഴിവ്.

മികച്ച പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കഴിവുകളും ഉയർന്ന നിലവാരവും.

 മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവുകൾ.

വേഡ്, എക്സൽ, പവർ പോയിന്റ് പോലുള്ള എംഎസ് ഓഫീസ് ടൂളുകളിൽ മികച്ച വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് റൈറ്റിംഗ് കഴിവുകൾ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ / സാമ്പത്തിക വിശകലനം മുതലായവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ.

നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ.

റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം താൽകാലികം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലെയിം നൽകില്ലെന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.  തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയകളുടെ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ തൃപ്തികരമാണ്. അഭിമുഖം/നിയമനം തുടങ്ങിയവയിൽ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ എന്തെങ്കിലും പൊരുത്തക്കേട് കണ്ടെത്തിയ ഉദ്യോഗാർഥിത്വം നിരസിക്കുന്നതാണ്.

ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സജീവമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട സാധുവായ ഒരു വ്യക്തിഗത ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയിൽ പൂരിപ്പിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പൂരിപ്പിച്ച് പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സമർപ്പണത്തിനു ശേഷം ഒരു മാറ്റവും സാധ്യമല്ല.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും മാത്രമേ അറിയിപ്പ് അയക്കുകയുള്ളു. ഇമെയിൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ SMS വഴി അയയ്ക്കും. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ വിലാസം എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ വിവരങ്ങൾ/അറിയിപ്പുകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ CMD ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നത് അയോഗ്യതയിലേക്ക് നയിക്കും.

സ്ഥാനാർത്ഥി നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലും, അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം/നിയമനം യാതൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. KIED-ന് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ പോസ്റ്റ്‌ പൂരിപ്പിക്കാനോ പൂരിപ്പിക്കാതിരിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം ഉണ്ട്.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം : 29/06/2022

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ്

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

Al Mansoori Gulf Jobs in UAE, Saudi, Kuwait & Bahrain

About the company AlMansoori was founded in Abu Dhabi, United...

Portugal vs. Switzerland – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. Switzerland – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – LIVE

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

GWC Qatar Vacancies (Painter, Driver, QA, Supervisor etc)

About the Company GWC (Qatari Public Shareholding Company) is the...

Lab technician vacancy at MG University, Kerala

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഹെൽത്ത് സെൻററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ...

Executives required for 6 districts at Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Chartered Accountant vacancy in Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Ajfan Dates & Nuts hiring for Staff

About AJFAN At Ajfan , we replenish the Dates coming...

കേരള-കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയുക്തി തൊഴിൽ മേളയുടെ തീയതികൾ

നിയുക്തി തൊഴിൽ മേള 2022 കേരള സർക്കാർ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിൽ മേളയാണ്...

Wipro WILP – 2023 for graduates

About Wipro WILP Wipro’s Work Integrated Learning Program (WILP) Work Integrated...

കോഴിക്കോട്ടെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു

സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് HiLite ബിസിനസ് മാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് എയിംസ്...

തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ കാർ കമ്പനിയിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ കാർ വിപണന ശൃംഖലയായ BRD കാർ വേൾഡ്...

പൊതു മധ്യത്തിൽ നെയ്മർ???

32 ടീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വേൾഡ് കപ്പിലെ ഗ്രൂപ് കളികൾ തീരുന്നതിനു ശേഷം...

Brazil vs. South korea – Round of 16

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs. South korea – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Company based in Ernakulam needs various staff

കേരളത്തിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് 🟩 മിനിമം യോഗ്യത പത്താം...

Lite Drivers Vacancy (50nos) in Saudi

ലൈറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ കൊരിയർ കമ്പനിയിൽ Light ഡ്രൈവിങ് License...

Chemmanur Jewellers Recruitment for staff

ചെമ്മണ്ണൂർ ജ്വലെറിയുടെ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഷോരൂമുകളിലേക്ക് കഴിവുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ❇️സെയിൽസ്മാൻ...

Argentina vs. Australia – Free live stream – Round of 16

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Argentina vs. Australia – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Medical Staff Vacancy in Saudi Arabia

VERY URGENT REQUIREMENT FOR A L HAKKAMI HOSPITAL SAUDI ARABIA Date:06/12/2022,...

Cyber College Hiring teaching & non teaching Staff

About Institute The Cyber College was established in 1999 with...

Serbia vs. Switzerland – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs. Cameroon – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Portugal vs. South Korea – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Uruguay vs. Ghana – Free Live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Serbia vs. Switzerland – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Brazil vs. Cameroon – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Uruguay vs. Ghana – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. South Korea – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

സെയിൽ പാരാമെഡിക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (SAIL) വിവിധ പാരാമെഡിക്കൽ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി...

പി എസ് സിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം

കേരള പി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതായി...

അഗ്നിവീർ നേവി എംആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

ഇന്ത്യൻ നേവി അഗ്നിവീർ എം ആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ...

Driver Jobs in Europe and Gulf Countries

Required Drivers Disclaimer : The jobs in this article is...

Germany vs. Costa Rica – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Germany vs. Costa Rica – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Spain vs. Japan – Free Live streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Japan – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Belgium vs. Croatia – Free Live streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Canada vs. Morocco – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Canada vs. Morocco – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Belgium vs. Croatia – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ 1300ലധികം ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘാതൻ (KVS) ടീച്ചിംഗ്, നോൺ ടീച്ചിംഗ് തസ്തികകളിൽ 13,404...

എസ്ഇസിഎൽ അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് (SECL) ലിമിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ...

നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്ര നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ (CDB) പുതിയ ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള...

Argentina vs. Poland

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

ഫ്രീ സ്ട്രീമിങ് – Argentina vs. Poland

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

ഫ്രീ സ്ട്രീമിങ് – Mexico vs. Saudi Arabia

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...