Thursday, December 8, 2022

ജൂനിയർ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ

Date:

- Advertisement -
- Advertisement -

ജൂനിയർ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് (ഗ്രൂപ്പ് ‘ബി’ നോൺ ഗസറ്റെഡ് ) തസ്തികയിലേക്ക് 210 ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി (Junior court assistant vacancy ) ആവശ്യ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം താത്കാലികവും മാറ്റത്തിന് വിധേയവുമാണ്.

യോഗ്യതകൾ

 • അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദം.
 • ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ വേഗത 35 W.P.M.
 • കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്‌.

പ്രായം

 • 01.07.2022 നു അപേക്ഷകർ 18 വയസ്സിന് താഴെയും 30 വയസ്സിന് മുകളിലും ആയിരിക്കരുത്.
 • SC/ST/OBC/ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർ/മുൻ സൈനികർ തുടങ്ങിയവർക്ക് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായത്തിൽ സാധാരണ ഇളവ് അനുവദനീയമായിരിക്കും.
 • സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രിയുടെ വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.
 • സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായത്തിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

അപേക്ഷ, ഫീസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

 • യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സുപ്രീം കോടതി വെബ്‌സൈറ്റ്, www.sci.gov.in വഴി ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതാണ്.18.06.2022 മുതൽ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ മാത്രമേ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത പണം നൽകേണ്ടിവരും. അപേക്ഷ/ടെസ്റ്റ് ഫീസ്, ജനറൽ/ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 500/- രൂപ. എസ്‌സി/എസ്‌ടി/മുൻ സൈനികർ/പിഎച്ച്/സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്ക് 250രൂപ. ഒപ്പം ബാങ്ക് ചാർജുകളും ഉൾപ്പെടെ ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി മാത്രമേ ഫീസ് അടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു. മറ്റൊരു രീതിയിലും ഫീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. UCO ബാങ്ക് പേയ്‌മെന്റ് ഗേറ്റ്‌വേ വഴി ഓൺലൈൻ മുഖേനയാണ് ഫീസ് അടയ്‌ക്കേണ്ടത്.

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • ജൂനിയർ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു നിശ്ചിത യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകൾ അവർ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും രേഖകളുടെ പരിശോധനയും അഭിമുഖത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതാണ്. ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ യോഗ്യതയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അവന്റെ/അവളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഒരു അറിയിപ്പും, റഫറൻസും കൂടാതെ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
 • ഉദ്യോഗാർത്ഥി 5 സെന്റീമീറ്റർ നീളവും 3.8 സെ.മീ വീതിയും ഉള്ള അവന്റെ/അവളുടെ ഫോട്ടോ JPG ഫോർമാറ്റിൽ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് (വലിപ്പം 50 കെബി വരെ). കൂടാതെ 2.5 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും 5 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും (50 kb വരെ വലുപ്പം) ഉള്ള ഒപ്പും അപേക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 • ഉദ്യോഗാർഥി നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ പൂരിപ്പിച്ച് ഓൺലൈനായി ഫീസടക്കുക.
 • അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ അന്തിമ സമർപ്പണത്തിന് മുമ്പ് പൂരിപ്പിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉറപ്പാക്കണം. അപേക്ഷ ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ചത് പിൻവലിക്കാനോ, മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ സാധിക്കില്ല.
 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ഉദ്യോഗാർഥിക്കു അവന്റെ/അവളുടെ ശരിയായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾക്കും നിർദ്ദിഷ്ട ടെസ്റ്റുകൾ/ഇന്റർവ്യൂവിനുമായി ഉദ്യോഗാർത്ഥി അവന്റെ/അവളുടെ അപേക്ഷ നമ്പർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
 • ജൂനിയർ കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയെ സംബന്ധിച്ച അപ്‌ഡേറ്റിനായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സുപ്രീം ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ലിങ്ക്) വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഉദ്യോഗാർഥി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചാൽ, അവൻ/അവൾ അവസാനമായി സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ മാത്രമായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
 • മുൻപ് അയച്ച അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന കത്തിടപാടുകളൊന്നും രജിസ്ട്രി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഒരിക്കൽ അടച്ച ഫീസൊന്നും തിരികെ ലഭിക്കില്ല എന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കാറ്റഗറി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
 • നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത അപേക്ഷകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിരസിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
 • ടെസ്റ്റുകൾ/ഇന്റർവ്യൂകൾ എന്നിവയ്ക്കു ഹാജരാകുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ടിഎ/ഡിഎ ലഭിക്കുന്നതല്ല.
 • അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകളൊന്നും തപാൽ വഴി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. ഉദ്യോഗാർഥി പരീക്ഷയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലുമുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് സുപ്രീം കോടതി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 • ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എഴുത്ത് പരീക്ഷ, കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ്, ഡെസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്‌, ഇന്റർവ്യൂ തുടങ്ങിയവയുടെ അറിയിപ്പുകൾ സുപ്രീം കോടതി വെബ്സൈറ്റ് അതായത് www.sci.gov.in വഴി അറിയിക്കുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എസ്എംഎസ് വഴിയും ഇ-മെയിൽ വഴിയും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. അതിനാൽ മുഴുവൻ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിലും ഉദ്യോഗാർഥിക്കു സാധുവായ വ്യക്തിഗത ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും മൊബൈൽ നമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
 • ആവശ്യമെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ മാറ്റം വരുതുന്നതിനും, നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, റദ്ധാക്കുന്നത്തിനുമെല്ലാമുള്ള അവകാശം റജിസ്‌ട്രിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾക്കുള്ള അവസാന തീയതി: 10.07.2022

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

Al Mansoori Gulf Jobs in UAE, Saudi, Kuwait & Bahrain

About the company AlMansoori was founded in Abu Dhabi, United...

Portugal vs. Switzerland – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. Switzerland – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – LIVE

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

GWC Qatar Vacancies (Painter, Driver, QA, Supervisor etc)

About the Company GWC (Qatari Public Shareholding Company) is the...

Lab technician vacancy at MG University, Kerala

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഹെൽത്ത് സെൻററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ...

Executives required for 6 districts at Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Chartered Accountant vacancy in Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Ajfan Dates & Nuts hiring for Staff

About AJFAN At Ajfan , we replenish the Dates coming...

കേരള-കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയുക്തി തൊഴിൽ മേളയുടെ തീയതികൾ

നിയുക്തി തൊഴിൽ മേള 2022 കേരള സർക്കാർ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിൽ മേളയാണ്...

Wipro WILP – 2023 for graduates

About Wipro WILP Wipro’s Work Integrated Learning Program (WILP) Work Integrated...

കോഴിക്കോട്ടെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു

സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് HiLite ബിസിനസ് മാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് എയിംസ്...

തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ കാർ കമ്പനിയിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ കാർ വിപണന ശൃംഖലയായ BRD കാർ വേൾഡ്...

പൊതു മധ്യത്തിൽ നെയ്മർ???

32 ടീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വേൾഡ് കപ്പിലെ ഗ്രൂപ് കളികൾ തീരുന്നതിനു ശേഷം...

Brazil vs. South korea – Round of 16

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs. South korea – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Company based in Ernakulam needs various staff

കേരളത്തിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് 🟩 മിനിമം യോഗ്യത പത്താം...

Lite Drivers Vacancy (50nos) in Saudi

ലൈറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ കൊരിയർ കമ്പനിയിൽ Light ഡ്രൈവിങ് License...

Chemmanur Jewellers Recruitment for staff

ചെമ്മണ്ണൂർ ജ്വലെറിയുടെ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഷോരൂമുകളിലേക്ക് കഴിവുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ❇️സെയിൽസ്മാൻ...

Argentina vs. Australia – Free live stream – Round of 16

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Argentina vs. Australia – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Medical Staff Vacancy in Saudi Arabia

VERY URGENT REQUIREMENT FOR A L HAKKAMI HOSPITAL SAUDI ARABIA Date:06/12/2022,...

Cyber College Hiring teaching & non teaching Staff

About Institute The Cyber College was established in 1999 with...

Serbia vs. Switzerland – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs. Cameroon – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Portugal vs. South Korea – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Uruguay vs. Ghana – Free Live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Serbia vs. Switzerland – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Brazil vs. Cameroon – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Uruguay vs. Ghana – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. South Korea – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

സെയിൽ പാരാമെഡിക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (SAIL) വിവിധ പാരാമെഡിക്കൽ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി...

പി എസ് സിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം

കേരള പി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതായി...

അഗ്നിവീർ നേവി എംആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

ഇന്ത്യൻ നേവി അഗ്നിവീർ എം ആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ...

Driver Jobs in Europe and Gulf Countries

Required Drivers Disclaimer : The jobs in this article is...

Germany vs. Costa Rica – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Germany vs. Costa Rica – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Spain vs. Japan – Free Live streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Japan – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Belgium vs. Croatia – Free Live streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Canada vs. Morocco – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Canada vs. Morocco – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Belgium vs. Croatia – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ 1300ലധികം ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘാതൻ (KVS) ടീച്ചിംഗ്, നോൺ ടീച്ചിംഗ് തസ്തികകളിൽ 13,404...

എസ്ഇസിഎൽ അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് (SECL) ലിമിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ...

നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്ര നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ (CDB) പുതിയ ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള...

Argentina vs. Poland

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

ഫ്രീ സ്ട്രീമിങ് – Argentina vs. Poland

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

ഫ്രീ സ്ട്രീമിങ് – Mexico vs. Saudi Arabia

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...