Thursday, December 8, 2022

അകോം(AECOM)കമ്പനിയിൽ വിവിധ ജോലി ഒഴിവുകൾ

Date:

- Advertisement -
- Advertisement -

ഒരു അമേരിക്കൻ മൾട്ടിനാഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനമാണ് അകോം (Job vacancies in AECOM). ഏകദേശം 51,000 ജീവനക്കാരുണ്ട്,1990 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക നാമം അകോം ടെക്നോളജി കോർപ്പറേഷൻ എന്നായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അകോം എന്നായി മാറി.

1. അസിസ്റ്റന്റ് കോമെർഷ്യൽ മാനേജർ

. സൈറ്റിലെ റെഗുലർ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം

. കരാർ മാനേജ്മെന്റ്,അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സഹായിക്കണം

. ക്യാഷ് ഫ്ലോ റിക്വമെന്റ്സ്, കമ്മിറ്റെഡ് കോസ്റ്റ്സ്, റിമൈനിങ്, പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട മൊത്തത്തിലുള്ള ചിലവ് എന്നിവ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ സഹായിക്കണം.. പൂർണത, കൃത്യത പാലിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കായ് കരാറുകാരിൽ നിന്നുള്ള പെയ്മെന്റുകൾകായു ള്ളയുള്ള (എ. എഫ്. പി )കൾ എല്ലാ അപേക്ഷകളുടെയും ഇൻവോയ്‌സുകളുടെയും റിവ്യൂ ചെയ്യണം.


. പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്ത് ക്ലയന്റുമായുള്ള മീറ്റിങ് നു എല്ലാ ദിവസവും കരാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കായ് എ കോം ന്റെ റിപ്രെസെന്ററ്റീവ് ആയി പ്രവർത്തിക്കണം

ലൊക്കേഷൻ :സൗദി

Apply now:Click Here.

2. സീനിയർ പീപ്പിൾ സർവീസ് അഡ്വൈസർ

. എച്ച് ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം

. ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി എച്. ആർ മാനേജരെയോ ഡയറക്ടറെയോ റഫർ ചെയ്യണം

. എച്. ആർ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും എച്. ആർ അനുബന്ധ മേഖലകളുടെയും വിശദാംശങ്ങളിൽ മിതമായ വിധി പ്രയോഗിക്കണം

. ഒരു എച്. ആർ മാനേജരുടെയോ ഡയറക്ടറുടെയോ നിർദേശ പ്രകാരം കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ജീവനക്കാരുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യണം

. ഒരു ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ഓഫിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്‌പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷന് വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഫങ്ഷന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം


ലോക്കേഷൻ :സൗദി

Apply now:Click Here.

3. അർബൻ പ്ലാനിങ് മാനേജർ

•അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും അർബൻ ഡിസൈൻ/അർബൻ പ്ലാനിങ് എന്നിവയിലേതിലെങ്കിലും മിനിമം ബാച്‌ലർസ് ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം

•മികച്ച വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകളും ആശയവിനിമയ ശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം

•ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതും സെൻസിറ്റിവുമായ പ്രൊജക്റ്റ്‌സിന്റെ പ്ലാനിംഗിൽ പെർഫോം ചെയ്യണം

•കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിങ് രീതികളിൽ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

•ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സെമിനാർസ് നടത്തുകയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം

ലോക്കേഷൻ : സൗദി

Apply now:Click Here.

 

4. കോൺടാക്ട്സ് മാനേജർ

 

•കോൺട്രാക്ട്സ് മാനേജറെ അസ്സിസ്റ്റ്‌ ചെയ്യണം

•ആവശ്യമെങ്കിൽ സൈറ്റിലെ റെഗുലർ മീറ്റിംഗുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം

•അസ്സെയിൻ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റ്‌കൾക്കായുള്ള എല്ലാ കരാർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം

•പൂർണത, കൃത്യത, എന്നിവയ്ക്കായി കരാറുകാരിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ പെയ്മെന്റുകളുടെയും (എ. എഫ്. പി കൾ) ഇൻവോയ്‌സ്‌കളും റിവ്യൂ ചെയ്യണം.

•കരാറുകാരുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ സമർപ്പിക്കൽ, അവലോകനം, തീർപ്പാക്കൽ എന്നിവയുടെ മാനേജ്മെന്റിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം

ലോക്കേഷൻ : സൗദി

Apply now:Click Here.

 

5. മാനേജർ -ലോജിസ്റ്റിക്സ്

•അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബാച്ച്ലർ ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം

•മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്

•ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോഗ്രാംസിൽ ജോലി ചെയ്ത് മുൻപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം

•കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്‌സിൽ മിനിമം 15 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

•ചേഞ്ചുകളും സ്വിച്ച്ഓവറുകളും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.

ലോക്കേഷൻ :സൗദി

Apply now:Click Here.

6. പ്രൊജക്റ്റ്‌ ഡയറക്ടർ

•മെക്കാനിക്കൽ/ഇലക്ട്രിക്കൽ/സ്ട്രക്ചറൽ/സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റ്‌ മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും റെലവന്റ് ഡിസിപ്ലിനിൽ ബിരുദയോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം

•പി. എം. പി, എ. പി. എം അല്ലെങ്കിൽ തതുല്യ അക്രഡിറ്റേഷൻ

•ബിൽഡിംഗ്‌ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ മിനിമം 25 വർഷത്തെ സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

•ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

•ലോക്കൽ അതോറിറ്റി പ്രക്രിയകൾ, പ്രോസിഡിയഴ്സ്, കോഡ്സ്&റെഗുലേഷൻസ് എന്നിവയിൽ സീസണൽ എക്സ്പീരിയൻസും അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം

ലോക്കേഷൻ : സൗദി

Apply now:Click Here.

7. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ

. നന്നായി സംസാരിക്കാനും ആശയ വിനിമയത്തിനും കഴിവ് ഉണ്ടാകണം

. അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബാച്ച്ലർ എൻജീനയറിങ് ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം

. നേതൃത്വം, പേർസണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ടെക്നിക്കൽ നോൺ ടെക്‌നിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശീലനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സംഭരണരണകരാറുകൾ, നിർമാണം, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വർക് പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിപുലമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

. പ്ലാൻ ചെയ്യാനും, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും, പെർഫോമൻസിലും എടുത്തുപറയത്തക്ക എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം

ലൊക്കേഷൻ : സൗദി

Apply now:Click Here.

Job vacancies in AECOM

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

Al Mansoori Gulf Jobs in UAE, Saudi, Kuwait & Bahrain

About the company AlMansoori was founded in Abu Dhabi, United...

Portugal vs. Switzerland – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. Switzerland – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – LIVE

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

GWC Qatar Vacancies (Painter, Driver, QA, Supervisor etc)

About the Company GWC (Qatari Public Shareholding Company) is the...

Lab technician vacancy at MG University, Kerala

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഹെൽത്ത് സെൻററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ...

Executives required for 6 districts at Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Chartered Accountant vacancy in Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Ajfan Dates & Nuts hiring for Staff

About AJFAN At Ajfan , we replenish the Dates coming...

കേരള-കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയുക്തി തൊഴിൽ മേളയുടെ തീയതികൾ

നിയുക്തി തൊഴിൽ മേള 2022 കേരള സർക്കാർ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിൽ മേളയാണ്...

Wipro WILP – 2023 for graduates

About Wipro WILP Wipro’s Work Integrated Learning Program (WILP) Work Integrated...

കോഴിക്കോട്ടെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു

സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് HiLite ബിസിനസ് മാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് എയിംസ്...

തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ കാർ കമ്പനിയിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ കാർ വിപണന ശൃംഖലയായ BRD കാർ വേൾഡ്...

പൊതു മധ്യത്തിൽ നെയ്മർ???

32 ടീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വേൾഡ് കപ്പിലെ ഗ്രൂപ് കളികൾ തീരുന്നതിനു ശേഷം...

Brazil vs. South korea – Round of 16

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs. South korea – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Company based in Ernakulam needs various staff

കേരളത്തിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് 🟩 മിനിമം യോഗ്യത പത്താം...

Lite Drivers Vacancy (50nos) in Saudi

ലൈറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ കൊരിയർ കമ്പനിയിൽ Light ഡ്രൈവിങ് License...

Chemmanur Jewellers Recruitment for staff

ചെമ്മണ്ണൂർ ജ്വലെറിയുടെ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഷോരൂമുകളിലേക്ക് കഴിവുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ❇️സെയിൽസ്മാൻ...

Argentina vs. Australia – Free live stream – Round of 16

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Argentina vs. Australia – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Medical Staff Vacancy in Saudi Arabia

VERY URGENT REQUIREMENT FOR A L HAKKAMI HOSPITAL SAUDI ARABIA Date:06/12/2022,...

Cyber College Hiring teaching & non teaching Staff

About Institute The Cyber College was established in 1999 with...

Serbia vs. Switzerland – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs. Cameroon – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Portugal vs. South Korea – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Uruguay vs. Ghana – Free Live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Serbia vs. Switzerland – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Brazil vs. Cameroon – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Uruguay vs. Ghana – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. South Korea – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

സെയിൽ പാരാമെഡിക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (SAIL) വിവിധ പാരാമെഡിക്കൽ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി...

പി എസ് സിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം

കേരള പി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതായി...

അഗ്നിവീർ നേവി എംആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

ഇന്ത്യൻ നേവി അഗ്നിവീർ എം ആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ...

Driver Jobs in Europe and Gulf Countries

Required Drivers Disclaimer : The jobs in this article is...

Germany vs. Costa Rica – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Germany vs. Costa Rica – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Spain vs. Japan – Free Live streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Japan – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Belgium vs. Croatia – Free Live streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Canada vs. Morocco – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Canada vs. Morocco – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Belgium vs. Croatia – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ 1300ലധികം ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘാതൻ (KVS) ടീച്ചിംഗ്, നോൺ ടീച്ചിംഗ് തസ്തികകളിൽ 13,404...

എസ്ഇസിഎൽ അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് (SECL) ലിമിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ...

നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്ര നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ (CDB) പുതിയ ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള...

Argentina vs. Poland

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

ഫ്രീ സ്ട്രീമിങ് – Argentina vs. Poland

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

ഫ്രീ സ്ട്രീമിങ് – Mexico vs. Saudi Arabia

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...