Saturday, November 26, 2022

IREL (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ 

Date:

IREL India Limited Vacancies

- Advertisement -
- Advertisement -

IREL (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് ഒരു മിനി രത്ന കാറ്റഗറി-I കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ്, ആറ്റോമിക് മിനറൽ മൈനിംഗ് ആൻഡ് മിനറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ചവറ (കേരളം), മണവാളക്കുറിച്ചി (തമിഴ്നാട്) & ഒറീസ സാൻഡ്സ് കോംപ്ലക്സ് (OSCOM) (ഒഡീഷ) ഇൽമനൈറ്റ്, റൂട്ടൈൽ, സിർക്കോൺ, സില്ലിമാനൈറ്റ്, ഗാർനെറ്റ് മുതലായവ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ആറ്റോമിക് എനർജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ, അതിന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് മുംബൈയിൽ സ്ഥാപിച്ചു.

ഐആർഇഎൽ (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് വ്യക്തിഗത അപൂർവ എർത്ത് ഓക്സൈഡ്/ കാർബണേറ്റുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒഡീഷയിൽ ഒരു റെയർ എർത്ത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്ലാന്റും (REAL) ആലുവയിലെ റെഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഹൈ പ്യുവർ റെയർ എർത്ത്സ് (ARE) പ്ലാന്റും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

IREL (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഒഡിഷ ലിമിറ്റഡ്മായി ചേർന്ന് ഒഡിഷയിൽ ഖനനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ആറ്റോമിക് മിനറലും ധാതു സംസ്കരണ പ്ലാന്റും സ്ഥാപിച്ചു. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന അഭിമാനകരമായ പ്രോജക്ടുകളിൽ അപൂർവമായ മധ്യപ്രദേശിലെ ഭോപ്പാലിലുള്ള ടൈറ്റാനിയം തീം പാർക്കും ഉൾപ്പെടുന്നു.

IREL India Limited Jobs details

പദ്ധതികൾ/യൂണിറ്റുകൾ/ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഭാവിയിലെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പരിവർത്തന വെല്ലുവിളികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിവിധ യോഗ്യതയുള്ള, കഴിവുള്ള, ഊർജ്ജസ്വലരായ, ഡൈനാമിക് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ (ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി) ക്ഷണിക്കുന്നു.

പോസ്റ്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

നോൺ-യൂണൈസ്ഡ് സൂപ്പർവൈസറി വിഭാഗം

 • ഗ്രാജുയേറ്റ് ട്രെയിനീ ( ഫിനാൻസ് )
 • ഗ്രാജുയേറ്റ് ട്രെയിനീ ( HR)
 • ഡിപ്ലോമ ട്രെയിനീ ( ടെക്നിക്കൽ ) (ഖനനം / കെമിക്കൽ / മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / സിവിൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒപ്പം  ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റേഷൻ )
 • ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ (രാജ്ഭാഷ)
 • പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി

നോൺ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് (തൊഴിലാളികൾ) വിഭാഗം

 • ട്രേഡ്സ്മൻ ട്രെയിനി (ഐടിഐ)

ഫിറ്റർ / ഇലക്ട്രീഷ്യൻ / അറ്റെൻഡന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ-കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ് / ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ

 • ഫിറ്റർ / ഇലക്ട്രീഷ്യൻ
നോൺ-യൂണൈസ്ഡ് സൂപ്പർവൈസറി വിഭാഗത്തിനായുള്ള യോഗ്യതയും പരിചയവും:

ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനി / ഡിപ്ലോമ ട്രെയിനി:

 • ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനി (ഫിനാൻസ്): സിഎ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഎംഎ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് / പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് 60% മാർക്കോടും കൂടി അംഗീകൃത ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദം.
 • ഗ്രാജ്വേറ്റ് ട്രെയിനി( HR): പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് 50% മാർക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് 60% മാർക്കോടും കൂടി അംഗീകൃത ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം.
 • ഡിപ്ലോമ ട്രെയിനി (ടെക്‌നിക്കൽ): AICTE അംഗീകരിച്ച ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മൈനിംഗ് / കെമിക്കൽ / മെക്കാനിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ / സിവിൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ 3 വർഷ ഡിപ്ലോമ.

ജൂനിയർ സൂപ്പർവൈസർ (രാജ്ഭാഷ):

 • അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിനൊപ്പം ഹിന്ദിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം.
 • ഒരു അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായും ഇംഗ്ലീഷിൽ/ ഹിന്ദിയിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ലെവിലെ ഒരു ഐച്ഛിക വിഷയം/ പരീക്ഷ മാധ്യമം ആയിരിക്കണം.
 • എക്സ്പീരിയൻസ് : കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ / സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ / നിയമാനുസൃത ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു കീഴിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്കും ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ 1(ഒരു) വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

പേർസണൽ സെക്രട്ടറി :

 • അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിരുദം.
 • ഒരു നിർബന്ധിത അല്ലെങ്കിൽ ഐച്ഛിക വിഷയമായി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയിലെ പരീക്ഷാ മാധ്യമമായി ഇംഗ്ലീഷ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • ഇംഗ്ലീഷിലും സ്റ്റെനോഗ്രാഫിക് കഴിവുകളിലും 40 wpm ടൈപ്പിംഗ് വേഗത.  കമ്പ്യൂട്ടറിലും, എം എസ് ഓഫീസലും പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരിക്കണം.
 • മികച്ച ആശയ വിനിമയ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • എക്സ്പീരിയൻസ് : ജിഎം/ഡയറക്ടർ/എംഡി/സിഎംഡിയുടെ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ/സസംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ / സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ / നിയമപരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ / പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ സ്വതന്ത്രമായി സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 1(ഒരു) വർഷത്തെ പ്രസക്തമായ പോസ്റ്റ് യോഗ്യതാ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (തൊഴിലാളികൾ) വിഭാഗം:

ട്രേഡ്സ്മാൻ ട്രെയിനി (ഐടിഐ)

ഫിറ്റർ / ഇലക്ട്രീഷ്യൻ / ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ
 • എസ്എസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.  സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച പ്രശസ്ത വ്യവസായത്തിലെ പ്രസക്തമായ വ്യാപാരം/ ഡിസിപ്ലിൻ എന്നിവയിൽ ഐടിഐ / എൻഎസിക്കൊപ്പം2 വർഷത്തേ എക്സ്പീരിയൻസ്.
 • ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിന്: സാധുവായ നിയമാനുസൃത ലൈസൻസ് അത്യാവശ്യമാണ്.

അറ്റൻഡന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ- കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്

 • എസ്എസ്‌സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം. കൂടാതെ സംസ്ഥാന/കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഒരു ബോർഡിൽ നിന്നും അറ്റൻഡന്റ ഓപ്പറേറ്ററിൽ (കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്) ഐടിഐ/എൻഎസിക്കൊപ്പം +2 സയൻസിൽ 50% മാർക്കോടെ കെമിസ്ട്രി ഒരു വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം.
 • കെമിക്കൽ, വ്യവസായം ഉൾപ്പെടെ അനുബന്ധ പ്രക്രിയയിൽ  2 വർഷത്തെ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനം.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിധം

 • IREL വെബ്സൈറ്റ് വഴി കരിയർ വിഭാഗം സന്ദർശിച്ച് Click on Apply Online എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച് (√) “I Agree” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ മെയിലിലും മൊബൈൽ നമ്പറിലും ലഭിച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ സീക്വൻസ് നമ്പർ, യൂസർ ഐഡി, പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.
 • ലഭിച്ച യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും നൽകി നിങ്ങളുടെ  ഇ-മെയിൽ അക്കൗണ്ട് വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
 • അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് ഫോട്ടോ, ഒപ്പ്, പ്രസക്തമായ രേഖകൾ എന്നിവ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിവ്യൂ പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുക.
 • ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി പണമടയ്ക്കുക (ബാധകമെങ്കിൽ)
 • സബ്‌മിറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തുക.
 • ഭാവി റഫറൻസിനായി നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.

Note: പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി ഐആർഇഎൽ (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിലേക്ക് അയക്കരുത്.

വെബ്‌സൈറ്റ്

അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവൻ/അവൾക്ക് യോഗ്യതകളും പരസ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓൺലൈൻ മോഡ് വഴി അപേക്ഷിക്കാവൂ.
 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ്, അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ/ രേഖകൾ/ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • ഇ-മെയിൽ ഐഡി (കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളത്).
 • മൊബൈൽ നമ്പർ (കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് സാധുതയുള്ളത് ).
 • വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ, തുടങ്ങിയ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ, എക്സ്പീരിയൻസും മറ്റ് വിവരങ്ങളും.
 •  ഫീസ് അടയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള ഡെബിറ്റ് കാർഡ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്/നെറ്റ് ബാങ്കിംഗിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ.
 • സമീപകാല ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ് (jpg/jpeg ഫോർമാറ്റിൽ 3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വലിപ്പം (20kb-50kb).
 • കറുത്ത മഷി പേന ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്പിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ് (jpg/jpeg ഫോർമാറ്റിൽ).  വലിപ്പം (10kb-20kb).
 • ഇനിപ്പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ (പിഡിഎഫ് ഫോർമാറ്റിൽ):
 • ജനനത്തീയതിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി തെളിവ് (മെട്രിക്കുലേഷൻ/10th/12th/HSC സർട്ടിഫിക്കറ്റ്).
 • ഫൈനൽ/പ്രൊവിഷണൽ ബിരുദം/ഐടിഐ/ ഡിപ്ലോമ/ബിരുദം/ പോസ്റ്റ്- ബിരുദം മുതലായവ ബാധകമാണ്.
 • എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ / ഡോക്യുമെന്റുകൾ.
 • PWD സർട്ടിഫിക്കറ്റ് [ബെഞ്ച്മാർക്ക് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ (PwBD) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ] നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ.
 • മുൻ സൈനികരുടെ കാര്യത്തിൽ ഡിസ്ചാർജ് / സർവീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • സംവരണ വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എസ്‌സി/എസ്‌ടി, ഒബിസി നോൺ-ക്രീമി ലെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോർമാറ്റ്.
 • നിശ്ചിത ഫോർമാറ്റിലുള്ള EWS-നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വരുമാനവും ആസ്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റും.
 • നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കു OBC (NCL) സംബന്ധിച്ച് നോൺ-ക്രീമി ലെയർ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രഖ്യാപനം.
 • സ്‌ക്രൈബ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാധകമാണെങ്കിൽ.
 • ജെ & കെ ഡൊമിസൈലിനെ സംബന്ധിച്ച് കോംപിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി നൽകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
 • ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഒരു തസ്തിക / ഡിസിപ്ലിനു മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.  സ്ഥാനാർത്ഥി ഒന്നിലധികം തസ്‌തികകൾ/ഡിസിപ്ലിനുകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് അപേക്ഷിച്ചാൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതായിരുക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ തസ്തിക/ഡിസിപ്ലിനുകളിലേക്കു ഒന്നിലധികം അപേക്ഷകൾ അയക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവസാന അപേക്ഷ അന്തിമമായി കണക്കാക്കുകയും അവസാനത്തേതിന് മുമ്പുള്ള മറ്റെല്ലാ അപേക്ഷകളും, അസാധുവായി കണക്കാക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

അപേക്ഷ അയക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ഡേറ്റ് : 07/07/2022

വിജ്ഞാപനം നോക്കുക 

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

എസ് എസ് സി കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്, സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ്...

ടൂറിസം എക്കോ ലോഡ്ജിൽ ഒഴിവുകൾ

കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്കോ ലോഡ്ജ് പദ്ധതിയിലേക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

റെയിൽവേയിൽ 2500ലധികം ഒഴിവുകൾ

വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (WCR) 2521 പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

സിപിആർഐയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നീഷ്യൻ

സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (CPRI) 65 വേക്കൻസികളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള...

Brazil Fans Photo Frame – Free

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്രസിൽ ആരാധകർക്ക് വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ഇടാൻ...

Vacancies at VISA

Visa Inc. is an American multinational financial services corporation...

Watch for free : Brazil VS Serbia Live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Brazil VS Serbia Live

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്രസിൽ ആരാധകർക്ക് വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ഇടാൻ...

Watch for free : Portugal VS Ghana Live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Portugal vs Ghana live

 ഫാൻസിനായി ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം മുകളിൽ കൊടുത്ത പോലെ Portugal Fans Photo Frame...

Watch for free : Uruguay vs South Korea live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Uruguay vs South Korea live

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

Watch For Free : Switzerland vs Cameroon live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Switzerland vs Cameroon live

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

ഒഎൻജിസിയിൽ അപ്രന്റീസ് നിയമനം

ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ONGC) 64 അപ്രന്റീസ്...

കാലിക്കറ്റ് എൻഐടിയിൽ അറ്റൻഡന്റ്

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് NIT Calicut അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിലേക്ക്...

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലിൽ ഒഴിവുകൾ

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL) നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിങ് സ്കീമിനു...

Sales officer at HDB

HDB Financial Services, a subsidiary company of HDFC Bank,...

ഇൻഡോ ട്ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ

ഇൻഡോ ട്ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സ് (ITBP) കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ...

നാൽകോയിൽ മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ

നാഷണൽ അലൂമിനിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (NALCO) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ...

എസ്ബിഐയിൽ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ നിയമനം

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) വിവിധ മാനേജർ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി...

FIFA World Cup Live Streaming

About FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football...

FIFA World Cup Free Live Streaming

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളിൽ നിയമനം

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി ഒഴിവുകൾ. തമിഴ്നാട്ടിലെ...

റെയിൽവേയിൽ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ ഒഴിവുകൾ

സെന്റർ ഫോർ റെയിൽവേ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് (CRIS) ജൂനിയർ എൻജിനീയർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള...

Opportunities at ESAF

ESAF Small Finance Bank (formerly known as ESAF Microfinance...

ഹാൻഡ്‌ലൂം കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ്

കേരള പി എസ് സി കേരള ഹാൻഡ്ലൂം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ്...

കാൺപൂർ ഐഐടിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാൺപൂർ (IIT കാൺപൂർ) ഗ്രാജുവേറ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള...

ടി എം സി യിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ സെന്റർ (TMC) മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡേറ്റാ എൻട്രി...

Vacancies at Infosys

Infosys Limited is an Indian multinational information technology company...

Big Wings Group Vacancies

ബിഗ് വിങ്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു 200 ഓളം ഒഴിവുകൾ യുവതി...

സ്പെഷ്യൽ ലേഖനം – 2022 ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ആമുഖം നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന കാൽപന്തുകളിയുടെ മാസ്മരിക ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ലോകകപ്പിലും...

2022 Qatar Football FIFA world cup timings in India

Group stages All the timings are given in Indian time...

ലൈൻമാൻ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

ലൈൻമാൻ വേക്കൻസികളിലേക്ക് കേരള പി എസ് സി നിയമനം നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ ഐടി പ്രൊഫഷണൽ

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം (Indian...

കെഎസ്ഇബിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ (KSEB) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ...

Job Vacancies at Muthoot Fincorp

Muthoot Microfin Limited (MML) is a part of the...

FUGRO Vacancies in Canada for Engineers

Fugro is the world’s leading Geo-data specialist, collecting and...

AM Honda Kerala Vacancies

ഹോണ്ടയിൽ വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങൾ AM Honda is an authorized Honda 2...

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിയുക്തി തൊഴിൽമേള

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിയുക്തി മെഗാ ജോബ് ഫയർ 2022 നവംബർ 26ന്...

ആർസിസിയിൽ പുതിയ നിയമനം

റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ (RCC) ഫീൽഡ് വർക്കർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റഡി...

Opportunities at Intel

Intel Corporation is an American multinational corporation and technology...

Brunel Vacancies in India, Canada and USA

About the company Brunel provides the global recruitment and workforce...

Brunel Vacancies in UAE, Kuwait and Qatar

About the company Brunel provides the global recruitment and workforce...

ആർമിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

ഇന്ത്യൻ ആർമി ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഔദ്യോഗിക...

കെഎസ്ആർടിസി വിളിച്ച പുതിയ ഒഴിവുകൾ

അക്കൗണ്ട്സ് ട്രെയിനി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രെയിനി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ,...

ആയിരത്തിൽ പരം ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപ്രന്റീസ്ഷിപ് മേള

കേരളത്തിലെ വിവിധ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ- സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആയിരത്തിൽപരം ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ...

Tata Communication Vacancies

Tata Communications Limited (previously known as Videsh Sanchar Nigam...

Production Company Vacancies for ITI/Diploma Holders

Leading Manufacturing Company Hiring through CII Model Career Centre. Job...

Muthoot Honda Cochin Vacancies

Muthoot Honda Cochin inviting applications for following positions 1. Field...