Thursday, August 11, 2022

LD ക്ലാർക്ക് തസ്തിക – അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു – ECIL

Date:

ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റെഡിൽ LD ക്ലാർക്ക് തസ്തിക

നൂതനാശയങ്ങളിൽ ഊന്നൽ നൽകി സ്ട്രാറ്റജിക് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സംരംഭമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്. ന്യൂക്ലിയർ, ഡിഫൻസ്, സെക്യൂരിറ്റി, എയ്‌റോസ്‌പേസ്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി, ടെലികോം, ഇ-ഗവേണൻസ് തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലേക്ക് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എസിൽ കോക്ക്പിറ്റ് വോയിസ് റെക്കോർഡറുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ, പ്രോഗ്രാമബിൾ ലോജിക് കൺട്രോളറുകൾ, എർത്ത് സ്റ്റേഷൻ ഡീപ് സ്പേസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് ആന്റിനകളും, സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷൻ, ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ, തുടങ്ങി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്കും തുടക്കമിട്ടു. ദേശീയ ഗവേഷണ-വികസന ലബോറട്ടറികളിലും അക്കാദമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്.

ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക് (ഡബ്ല്യുജി-III) തസ്തികകളിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള അനുഭവപരിചയമുള്ള ഉദ്യോഗർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും എക്സ്പീരിയൻസും 

 • ലോവർ ഡിവിഷണൽ ക്ലർക്ക് (WG-III):  അപേക്ഷകൻ 50% മാർക്കോടെ മിനുട്ടിൽ 40 വാക്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യൻ കഴിവുള്ള ബിരുദധാരിയായിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി

 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി പ്രകാരം ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ ഉയർന്ന പ്രായം 28 വയസ്സാണ്.
 • ECIL-ൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള/ ജോലി ചെയ്യുന്ന അഭിലഷണീയമായ യോഗ്യതയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് 40 വർഷം വരെ പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
 • SC/ ST/ OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അധിക ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും

 • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വാർഷിക ശമ്പളത്തോടൊപ്പം 20,480/- അടിസ്ഥാന ശമ്പളമായി 3% വർദ്ധനവ് നൽകുന്നതാണ്.
 • മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ശമ്പളത്തിന് പുറമേ;  പിഎഫ്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, മെഡിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കോർപ്പറേഷന്റെ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലീവ് ബാധകമായിരിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതി

 • സെലക്ഷൻ മെത്തഡോളജിയിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതായത് എഴുത്ത് പരീക്ഷയും സ്കിൽ ടെസ്റ്റും.  അഭിമുഖം നടത്തുന്നതായിരിക്കില്ല.
 • എഴുത്തുപരീക്ഷയുടെയും സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന്റെയും വെയ്റ്റേജ് യഥാക്രമം മൊത്തത്തിൽ 60% ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 50:50 ആണ്.
 • യോഗ്യരായ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും എഴുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വിളിക്കും, എന്നാൽ എഴുത്തുപരീക്ഷയിലെ പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1:4 എന്ന അനുപാതത്തിൽ ആണ് സ്കിൽ ടെസ്റ്റിന് ഉദ്യോഗാർഥികളെ വിളിക്കുക.

പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 

 • അപേക്ഷിച്ച പോസ്റ്റിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥി പൂർണ്ണമായ പരസ്യം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് ഉറപ്പാക്കണം.
 • ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അപൂർണ്ണമോ, തെറ്റോ, ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ ചുരുക്കത്തിൽ നിരസിക്കപ്പെടും.
 • ജനറൽ/ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട (നോൺ-ക്രീമി ലെയർ ഉൾപ്പെടെ)/ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്. റീഫണ്ട് ചെയ്യാത്ത അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.  500/- (അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രം).
 • ബാങ്ക് ചാർജുകൾ/നികുതികൾ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഉദ്യോഗാർഥികൾ അത് വഹിക്കേണ്ടതാണ്.
 • അംഗീകൃത ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി / സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും ബിരുദം. യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ കോഴ്സുകൾ മാത്രമേ പരിഗണിക്കു.
 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.
 • കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സേവിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ഏത് സ്ഥലത്തേക്കും അയക്കാവുന്നതാണ്.
 • പങ്കെടുക്കുന്ന ഔട്ട്-സ്റ്റേഷൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് റെയിൽവേ നിരക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനുവദനീയമാണ്. യോഗ്യത നേടുന്നതനുസരിച്ചു യാത്ര ചിലവ് SB അക്കൗണ്ട് വഴി NEFT ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രാദേശിക യാത്ര ചിലവുകൾ നൽകുന്നതല്ല.
 • എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ ECIL കരിയർ വെബ്സൈറ്റ്  സന്ദർശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • അപേക്ഷകൻ നൽകിയ ഇ-മെയിൽ ഐഡി വഴി മാത്രമേ  ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ-ഫോം അയക്കാവു.
 • ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന് ഒരു കാരണവും കൂടാതെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ റദ്ദാക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഉള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട്.
 • വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഏതൊരു അന്വേഷണവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ആറ് മാസം വരെ മാത്രമേ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
 • ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപേക്ഷകനെ അയോഗ്യതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണമാകും.
 • ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷ അയക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ.
 • ഉദ്യോഗാർഥികൾഒരിക്കൽ മാത്രമേ അപേക്ഷ അയക്കാൻ പാടുള്ളു.
 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ ഇന്റർവ്യൂ, കാൾ ലെറ്റർ തുടങ്ങിയവ ഉദ്യോഗാർഥിക്കു അയക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കു സാധുവായ ഒരു ഇമെയിൽ ഐഡി ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ അപേക്ഷ അയക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ സ്വന്തമായി മെയിൽ ഐഡി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട വിധം 

 • ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ഫ്യൂചർ റഫറൻസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ഉദ്യോഗാർഥിക്കു നൽകും.
 • അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്, അത് ഓൺലൈൻ റെഗുസ്ട്രറേൻറെ അവസാന തീയതി വരെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
 • അപേക്ഷകർ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ടിൽ സമീപകാല കളർ പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ (4X3 സെ.മീ) ഒട്ടിച്ചു ഒപ്പിടുക.
 • കൂടാതെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ജനനത്തീയതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, എക്സ്പീരിയൻസ്,  ജാതി & അംഗവൈകല്യം (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) തുടങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്കളും അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.
 • അപേക്ഷകർ ഫോട്ടോയും ഒപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം (രണ്ടും ‘jpeg’ ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രം).

അപേക്ഷകന് സംശയ നിവാരണത്തിനായി [email protected] എന്ന ഐഡിയിലേക്ക് മെയിൽ അയക്കാവുന്നതാണ്.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി : 26/06/2022.

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് | Apply Online

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

സൗദി തൊഴിൽ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുംബൈ കോൺസുലേറ്റിൽ പിസിസി നിർബന്ധം

പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഇനിമുതൽ മുംബൈയിലെ സൗദി കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്ന്...

ട്രാൻസ് ഗാർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി നേടാം

വിദേശത്ത് ഒരു ജോലി നേടണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ടെൻഷനടിക്കുകയേ...