Tuesday, June 28, 2022

ഐഐഎസ്‌ടി – യിൽ നിരവധി ഒഴുവുകൾ

Date:

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്, ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്( IISc), ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ടിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചു് വകുപ്പുകളെ  ആറു് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ രസതന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഗണിത ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ, വൈദ്യുതശാസ്ത്രങ്ങൾ, യാന്ത്രികശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭൌമ-പാരിസ്ഥിതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവ കൂടാതെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറുടെ നേരെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എട്ടു സെന്ററുകളും അവിടെയുണ്ട്.

ഗവേഷണ പദ്ധതികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്‌പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി (ഐഐഎസ്‌ടി) താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1. JRF- 03/2022

യോഗ്യത

  • മാത്തമാറ്റിക്സ് / അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ M. Sc അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർഥി CSIR-NET യോഗ്യത നേടാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം.

2. JRF – 04/2022

യോഗ്യത

  • M.E/M.Tech അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ / എയറോസ്പേസ് / കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ തത്തുല്യം

പൊതു വ്യവസ്ഥകളും / നിർദ്ദേശങ്ങളും 

ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ മാത്രം അപേക്ഷ അയക്കുക.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ബിരുദങ്ങളും FIRST CLASS ൽ പാസായിരിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി വരെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ എല്ലാം തന്നെ കൈവശം വയ്ക്കണം.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ, ബിരുദം/ പിജി/പിഎച്ച്ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

JRF ന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കോ-ടെർമിനസിലേക്കോ ആണ്.

കാലാവധി / പദ്ധതി, എന്നിവയെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ഓൺലൈനിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രോസസ്സിംഗിനായി പരിഗണിക്കും.

ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ച പ്രൊഫൈൽ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ അപേക്ഷകരെ അനുവദിക്കില്ല. അതിനാൽ പ്രൊഫൈൽ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം.

അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം 20.05.2022 മുതൽ 06.06.2022 വരെ ലഭ്യമായിരിക്കും.

കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് ഒരു ‘ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്’ വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്.

ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ എഴുത്തുപരീക്ഷ/ഇന്റർവ്യൂവിനു വിളിക്കുകയുള്ളൂ. പരസ്യപ്പെടുത്തിയ യോഗ്യത, വൈദഗ്ധ്യം, അനുഭവപരിചയം മുതലായവ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ എഴുത്ത് പരീക്ഷ / അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം IIST-ൽ ചേരേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ IIST വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

വിജ്ഞാപനം വായിക്കുക

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

പോർച്ചുഗൽ, ഇറ്റലി ജോലി ഒഴിവുകൾ

പോർച്ചുഗൽ ഒഴിവുകൾ സാധാരണ ജോലി അവസരം Age 23 above Qualification 10th Above, Basic...

പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗിലെ ജോലി സാധ്യതകൾ

വിവിധങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാഗ്വേജുകൾ ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കരിയർ...

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്, ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്( IISc), ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ടിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചു് വകുപ്പുകളെ  ആറു് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ രസതന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഗണിത ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ, വൈദ്യുതശാസ്ത്രങ്ങൾ, യാന്ത്രികശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭൌമ-പാരിസ്ഥിതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവ കൂടാതെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറുടെ നേരെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എട്ടു സെന്ററുകളും അവിടെയുണ്ട്.

ഗവേഷണ പദ്ധതികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്‌പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി (ഐഐഎസ്‌ടി) താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1. JRF- 03/2022

യോഗ്യത

  • മാത്തമാറ്റിക്സ് / അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ M. Sc അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർഥി CSIR-NET യോഗ്യത നേടാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം.

2. JRF – 04/2022

യോഗ്യത

  • M.E/M.Tech അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ / എയറോസ്പേസ് / കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ തത്തുല്യം

പൊതു വ്യവസ്ഥകളും / നിർദ്ദേശങ്ങളും 

ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ മാത്രം അപേക്ഷ അയക്കുക.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ബിരുദങ്ങളും FIRST CLASS ൽ പാസായിരിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി വരെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ എല്ലാം തന്നെ കൈവശം വയ്ക്കണം.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ, ബിരുദം/ പിജി/പിഎച്ച്ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

JRF ന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കോ-ടെർമിനസിലേക്കോ ആണ്.

കാലാവധി / പദ്ധതി, എന്നിവയെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ഓൺലൈനിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രോസസ്സിംഗിനായി പരിഗണിക്കും.

ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ച പ്രൊഫൈൽ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ അപേക്ഷകരെ അനുവദിക്കില്ല. അതിനാൽ പ്രൊഫൈൽ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം.

അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം 20.05.2022 മുതൽ 06.06.2022 വരെ ലഭ്യമായിരിക്കും.

കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് ഒരു ‘ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്’ വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്.

ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ എഴുത്തുപരീക്ഷ/ഇന്റർവ്യൂവിനു വിളിക്കുകയുള്ളൂ. പരസ്യപ്പെടുത്തിയ യോഗ്യത, വൈദഗ്ധ്യം, അനുഭവപരിചയം മുതലായവ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ എഴുത്ത് പരീക്ഷ / അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം IIST-ൽ ചേരേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ IIST വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

വിജ്ഞാപനം വായിക്കുക

മറ്റുള്ളവ

പോർച്ചുഗൽ, ഇറ്റലി ജോലി ഒഴിവുകൾ

പോർച്ചുഗൽ ഒഴിവുകൾ സാധാരണ ജോലി അവസരം Age 23 above Qualification 10th Above, Basic...

പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗിലെ ജോലി സാധ്യതകൾ

വിവിധങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാഗ്വേജുകൾ ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കരിയർ...

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ്, ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ്( IISc), ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ടിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചു് വകുപ്പുകളെ  ആറു് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ രസതന്ത്രശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഗണിത ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ, വൈദ്യുതശാസ്ത്രങ്ങൾ, യാന്ത്രികശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഭൌമ-പാരിസ്ഥിതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇവ കൂടാതെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറുടെ നേരെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എട്ടു സെന്ററുകളും അവിടെയുണ്ട്.

ഗവേഷണ പദ്ധതികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്‌പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി (ഐഐഎസ്‌ടി) താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

1. JRF- 03/2022

യോഗ്യത

  • മാത്തമാറ്റിക്സ് / അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ M. Sc അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർഥി CSIR-NET യോഗ്യത നേടാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കണം.

2. JRF – 04/2022

യോഗ്യത

  • M.E/M.Tech അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ / എയറോസ്പേസ് / കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ തത്തുല്യം

പൊതു വ്യവസ്ഥകളും / നിർദ്ദേശങ്ങളും 

ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ മാത്രം അപേക്ഷ അയക്കുക.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ബിരുദങ്ങളും FIRST CLASS ൽ പാസായിരിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി വരെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ എല്ലാം തന്നെ കൈവശം വയ്ക്കണം.

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ, ബിരുദം/ പിജി/പിഎച്ച്ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രസക്തമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

JRF ന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കോ-ടെർമിനസിലേക്കോ ആണ്.

കാലാവധി / പദ്ധതി, എന്നിവയെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

ഓൺലൈനിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രോസസ്സിംഗിനായി പരിഗണിക്കും.

ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ച പ്രൊഫൈൽ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ അപേക്ഷകരെ അനുവദിക്കില്ല. അതിനാൽ പ്രൊഫൈൽ പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണം.

അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം 20.05.2022 മുതൽ 06.06.2022 വരെ ലഭ്യമായിരിക്കും.

കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ/പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുടമയിൽ നിന്ന് ഒരു ‘ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്’ വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്.

ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ എഴുത്തുപരീക്ഷ/ഇന്റർവ്യൂവിനു വിളിക്കുകയുള്ളൂ. പരസ്യപ്പെടുത്തിയ യോഗ്യത, വൈദഗ്ധ്യം, അനുഭവപരിചയം മുതലായവ ഉള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ എഴുത്ത് പരീക്ഷ / അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളു.

തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം IIST-ൽ ചേരേണ്ടതാണ്.

ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളെക്കുറിച്ചറിയാൻ IIST വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

വിജ്ഞാപനം വായിക്കുക

Related stories

പോർച്ചുഗൽ, ഇറ്റലി ജോലി ഒഴിവുകൾ

പോർച്ചുഗൽ ഒഴിവുകൾ സാധാരണ ജോലി അവസരം Age 23 above Qualification 10th Above, Basic...

പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗിലെ ജോലി സാധ്യതകൾ

വിവിധങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാഗ്വേജുകൾ ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കരിയർ...