Wednesday, November 30, 2022

എന്താണ് ഇന്ദിര ഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ സ്കീം ?

Date:

- Advertisement -
- Advertisement -

സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യതയും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനവും ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ പെൻഷൻ സ്കീമുകൾ സർക്കാർ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു പെൻഷൻ സ്കീമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വിധവ പെൻഷൻ സ്കീം (indira gandhi national pension scheme).

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സാമുഹ്യ സേവന വകുപ്പായിരുന്നു ഈ മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്തു വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ 1993 യിൽ നിലവിൽ വന്ന ഭരണഘടനാഭേദഗതിയുടെ ഭാഗമായി പുതിയ ചട്ടങ്ങളിലൂടെ ഇത് തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറ്റപ്പെട്ടു. ഇതിലൂടെ അതാത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും ഈ പെൻഷൻ അനുവദിക്കാനും ഇവയുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഉള്ള അധികാരം കൈവന്നു.

ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?

 • അപേക്ഷക വിധവയോ ഏഴ് വർഷത്തിൽ അധികമായി ഭർത്താവിനെ കാണാൻ ഇല്ലത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞവരോ ആയിരിക്കണം.
 •  അപേക്ഷക 50 വയസ് പൂർത്തിയായവർ ആയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷയുടെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടരുത്.
 • അപേക്ഷക മറ്റേതെങ്കിലും പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കരുത്. (4000 രൂപ വരെ എക്സ്ഗ്രേഷിയ /എന്‍.പി.എസ് പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് ഈ നിബന്ധന ബാധകമല്ല.)
 • അപേക്ഷക പുനർവിവാഹം നടത്തിയവർ ആയിരിക്കരുത്.
 • അപേക്ഷക ആദായ നികുതി അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി ആകരുത്.
 • അപേക്ഷകയുടെ പേരിലോ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലോ ആയി രണ്ടേക്കറിൽ കൂടുതൽ വസ്തു ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇത് പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ബാധകമല്ല.
 • അപേക്ഷക 1000 CC യില് കൂടുതല് എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടാക്സി അല്ലാത്ത നാലോ അതിൽ അധികമോ ചക്രമുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളവർ ആകരുത് ( ഇത് കുടുംബത്തിൽ ഉള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും ബാധകമാണ്. ഇതിൽ അംബസിഡര്‍ കാർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. )
 • അപേക്ഷക മറ്റൊരാളുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ ആയിരിക്കരുത്.
 • അപേക്ഷക അഗതി മന്ദിരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കരുത്.
 • അപേക്ഷക രണ്ടുവർഷമോ അതിൽ അധികമോ കാലങ്ങളായി കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം.
 • അപേക്ഷക സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ ആണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
 • ഇതിൽ പ്രായ പരിധി ഇല്ല.
 • അപേക്ഷക 2000 ചതുരശ്ര അടിയില്‍ കൂടുതല്‍ വിസ്തീര്‍ണ്ണം ഉള്ളതും മോഡേൺ രീതിയിൽ ഫ്ളോറിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉളളവർ ആയിരിക്കരുത്.

നടപടിക്രമങ്ങള്‍

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോമിൽ തയാറാക്കിയ അപേക്ഷ അതാത് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ സമർപ്പിക്കുക.

 • അപേക്ഷ ലഭിച്ച് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണം.
 • അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
 • അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച മാസത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മാസം മുതൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷക അർഹയാണ്.

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ

ഭർത്താവ് മരിച്ചതോ 7 വർഷത്തിൽ അധികമായി കാണാൻ ഇല്ലാത്തവരോ ആയ അപേക്ഷകർ ഭർത്താവിൻ്റെ മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ ഇല്ല എന്ന് റെവന്യൂ അധികാരി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിധവ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ആണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച അപേക്ഷകർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.

 1. പ്രായം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
 2. ആധാർ കാർഡ്
 3. റേഷൻ കാർഡ്
 4. 3 പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
 5. സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന അഡ്രസിൻ്റെ പ്രൂഫ്
 6. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ

Indira Gandhi National Pension Scheme

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

സെയിലിൽ മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (SAIL) മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി പോസ്റ്റുകളിലേക്ക്...

ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രോഗ്രാമർ

കേരള ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ പ്രോഗ്രാമർ, സീനിയർ പ്രോഗ്രാമർ,...

സി-ഡിറ്റിൽ ഓൺലൈൻ ജോലി

സർക്കാർ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിങ് ടെക്നോളജി (C-DIT)...

നേവി അഗ്നിവീർ; 1400 ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ നേവി അഗ്നിപഥ് സ്കീം പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ 1400 ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള നിയമനം...

എസ് എസ് സി കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ്, സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ്...

ടൂറിസം എക്കോ ലോഡ്ജിൽ ഒഴിവുകൾ

കേരള ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എക്കോ ലോഡ്ജ് പദ്ധതിയിലേക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

റെയിൽവേയിൽ 2500ലധികം ഒഴിവുകൾ

വെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ (WCR) 2521 പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

സിപിആർഐയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ടെക്നീഷ്യൻ

സെൻട്രൽ പവർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (CPRI) 65 വേക്കൻസികളിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിനുള്ള...

Brazil Fans Photo Frame – Free

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്രസിൽ ആരാധകർക്ക് വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ഇടാൻ...

Vacancies at VISA

Visa Inc. is an American multinational financial services corporation...

Watch for free : Brazil VS Serbia Live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Brazil VS Serbia Live

ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ബ്രസിൽ ആരാധകർക്ക് വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്‌ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു ഇടാൻ...

Watch for free : Portugal VS Ghana Live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Portugal vs Ghana live

 ഫാൻസിനായി ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം മുകളിൽ കൊടുത്ത പോലെ Portugal Fans Photo Frame...

Watch for free : Uruguay vs South Korea live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Uruguay vs South Korea live

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

Watch For Free : Switzerland vs Cameroon live

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

Switzerland vs Cameroon live

 (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

ഒഎൻജിസിയിൽ അപ്രന്റീസ് നിയമനം

ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ONGC) 64 അപ്രന്റീസ്...

കാലിക്കറ്റ് എൻഐടിയിൽ അറ്റൻഡന്റ്

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റ് NIT Calicut അറ്റൻഡന്റ് തസ്തികയിലേക്ക്...

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിലിൽ ഒഴിവുകൾ

കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് (KMRL) നാഷണൽ അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിങ് സ്കീമിനു...

Sales officer at HDB

HDB Financial Services, a subsidiary company of HDFC Bank,...

ഇൻഡോ ട്ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ

ഇൻഡോ ട്ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സ് (ITBP) കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ...

നാൽകോയിൽ മാനേജർ, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ

നാഷണൽ അലൂമിനിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (NALCO) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻ...

എസ്ബിഐയിൽ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ നിയമനം

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SBI) വിവിധ മാനേജർ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി...

FIFA World Cup Live Streaming

About FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football...

FIFA World Cup Free Live Streaming

വേൾഡ് കപ്പ് ലൈവ് ആയി കാണാൻ അവസരം ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ജിയോ സിനിമ...

കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളിൽ നിയമനം

പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ കന്റോൺമെന്റ് ബോർഡുകളിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലായി ഒഴിവുകൾ. തമിഴ്നാട്ടിലെ...

റെയിൽവേയിൽ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ ഒഴിവുകൾ

സെന്റർ ഫോർ റെയിൽവേ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് (CRIS) ജൂനിയർ എൻജിനീയർ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള...

Opportunities at ESAF

ESAF Small Finance Bank (formerly known as ESAF Microfinance...

ഹാൻഡ്‌ലൂം കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റന്റ്

കേരള പി എസ് സി കേരള ഹാൻഡ്ലൂം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ്...

കാൺപൂർ ഐഐടിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാൺപൂർ (IIT കാൺപൂർ) ഗ്രാജുവേറ്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള...

ടി എം സി യിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

ടാറ്റ മെമ്മോറിയൽ സെന്റർ (TMC) മൾട്ടി ടാസ്കിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡേറ്റാ എൻട്രി...

Vacancies at Infosys

Infosys Limited is an Indian multinational information technology company...

Big Wings Group Vacancies

ബിഗ് വിങ്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു 200 ഓളം ഒഴിവുകൾ യുവതി...

സ്പെഷ്യൽ ലേഖനം – 2022 ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ആമുഖം നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന കാൽപന്തുകളിയുടെ മാസ്മരിക ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ലോകകപ്പിലും...

2022 Qatar Football FIFA world cup timings in India

Group stages All the timings are given in Indian time...

ലൈൻമാൻ തസ്തികകളിൽ നിയമനം

ലൈൻമാൻ വേക്കൻസികളിലേക്ക് കേരള പി എസ് സി നിയമനം നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക...

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ ഐടി പ്രൊഫഷണൽ

ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരുടെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം (Indian...

കെഎസ്ഇബിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ (KSEB) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ...

Job Vacancies at Muthoot Fincorp

Muthoot Microfin Limited (MML) is a part of the...

FUGRO Vacancies in Canada for Engineers

Fugro is the world’s leading Geo-data specialist, collecting and...

AM Honda Kerala Vacancies

ഹോണ്ടയിൽ വിവിധ തൊഴിലവസരങ്ങൾ AM Honda is an authorized Honda 2...

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിയുക്തി തൊഴിൽമേള

മലപ്പുറം ജില്ലാ നിയുക്തി മെഗാ ജോബ് ഫയർ 2022 നവംബർ 26ന്...

ആർസിസിയിൽ പുതിയ നിയമനം

റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ (RCC) ഫീൽഡ് വർക്കർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റഡി...

Opportunities at Intel

Intel Corporation is an American multinational corporation and technology...

Brunel Vacancies in India, Canada and USA

About the company Brunel provides the global recruitment and workforce...

Brunel Vacancies in UAE, Kuwait and Qatar

About the company Brunel provides the global recruitment and workforce...

ആർമിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ്

ഇന്ത്യൻ ആർമി ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഔദ്യോഗിക...

കെഎസ്ആർടിസി വിളിച്ച പുതിയ ഒഴിവുകൾ

അക്കൗണ്ട്സ് ട്രെയിനി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ട്രെയിനി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ,...