Thursday, December 8, 2022

ഇന്ത്യൻ ആർമി ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Date:

- Advertisement -
- Advertisement -

ഇന്ത്യൻ ആർമി സിവിലിയൻ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി വിജ്ഞാപനം 2022 പുറത്തിറക്കി (Indian army recruitment 2022). ആകെ 13 ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതിൽ 12 പുരുഷന്മാർക്കും ഒരെണ്ണം സ്ത്രീകൾക്കും. അപേക്ഷാ നടപടികൾ 2022 ജൂലൈ 1-ന് ആരംഭിക്കും. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 ജൂലൈ 30 ആണ്. എഴുത്തുപരീക്ഷ 2022 സെപ്റ്റംബർ 25-ന് നടത്തും. സിവിലിയൻ സൈനികൻ എന്നീ രണ്ടുരീതിയിൽ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനുള്ള തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം.

 

ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി (ടിഎ) സാധാരണ ഇന്ത്യൻ ആർമി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ രണ്ടാം നിരയാണ്. ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പങ്ക്, സാധാരണ സൈന്യത്തെ സ്റ്റാറ്റിക് ഡ്യൂട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ പരിപാലനത്തിലും സിവിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. നിലവിൽ, ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ഏകദേശം 40,000 ആളുകളുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ഓഫീസർമാരായും ജൂനിയർ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർമാരായും (ജെസിഒ) ചേരാം. ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി ഓഫീസർമാർ (നോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ) വിമുക്തഭടന്മാർക്കും സിവിലിയൻമാർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

ആകെ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

ആൺ : 12 പെൺ : 01

ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് ഒഴിവുകൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

www.jointerritorialarmy.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റ് അപേക്ഷ രീതികൾ ഒന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • 2022 ജൂലൈ 01 മുതൽ 30 ജൂലൈ വരെ രാത്രി 11.59 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം ലിങ്ക് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നതാണ്.
 • അപേക്ഷകർ അവരുടെ അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധുതയുള്ളതും സജീവവുമായ ഇമെയിൽ ഐഡി കൂടി നൽകേണ്ടതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനാണിത്.
 • ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി വരെ കാത്തിരിക്കാതെ അപേക്ഷകൾ കൃത്യസമയത്ത് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് കർശനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
 • അപേക്ഷാ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പരീക്ഷ എഴുതുവാനുള്ള കേന്ദ്രം ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.
 • അപേക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം കേന്ദ്രം മാറ്റാനുള്ള അപേക്ഷകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
 • അപേക്ഷകർ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പെടുത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

 • അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ എഴുത്തു പരീക്ഷയും അഭിമുഖവും വിജയിച്ചാൽ മാത്രം സ്ക്രീനിംഗിനായി വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും.
 • വിജയികളായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി സെലക്ഷൻ ബോർഡിന്റെയും (എസ്എസ്ബി) മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെയും പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതാണ്.
 • സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷൻമാരുടെയും ഒഴിവുകൾ സംഘടനാ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ്.

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

 • ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി എന്നത് രണ്ട് മാസത്തെ നിർബന്ധിത പാർട്ട് ടൈം ആശയമാണ്. ഇത് ഫുൾ ടൈം തൊഴിൽ നൽകുന്നില്ല.
 • ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പെൻഷൻ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല, അത് സംഘടനാ ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ച് സേവനത്തിന് വിധേയമാണ്.
 • ലെഫ്റ്റനന്റ് റാങ്കിലാണ് കമ്മീഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • പരിശീലനത്തിനും സൈനിക സേവനത്തിനുമായുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ശമ്പളവും അലവൻസുകളും പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും സാധാരണ സൈന്യത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും.
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കേണലിലേക്കും ബ്രിഗേഡിയറിലേക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ വരെയുള്ള പ്രമോഷനുകൾ സമയ സ്കെയിലിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണത്തിന് വിധേയമാണ്.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കൽ: ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷനും അപേക്ഷകളും 01 ജൂലൈ 2022 മുതൽ 30 ജൂലൈ വരെ രാത്രി 11.59 വരെ ഫയൽ ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം ലിങ്ക് പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

Al Mansoori Gulf Jobs in UAE, Saudi, Kuwait & Bahrain

About the company AlMansoori was founded in Abu Dhabi, United...

Portugal vs. Switzerland – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. Switzerland – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – LIVE

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

GWC Qatar Vacancies (Painter, Driver, QA, Supervisor etc)

About the Company GWC (Qatari Public Shareholding Company) is the...

Lab technician vacancy at MG University, Kerala

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഹെൽത്ത് സെൻററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ...

Executives required for 6 districts at Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Chartered Accountant vacancy in Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Ajfan Dates & Nuts hiring for Staff

About AJFAN At Ajfan , we replenish the Dates coming...

കേരള-കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയുക്തി തൊഴിൽ മേളയുടെ തീയതികൾ

നിയുക്തി തൊഴിൽ മേള 2022 കേരള സർക്കാർ മധ്യസ്ഥതയിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിൽ മേളയാണ്...

Wipro WILP – 2023 for graduates

About Wipro WILP Wipro’s Work Integrated Learning Program (WILP) Work Integrated...

കോഴിക്കോട്ടെ വിദ്യഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു

സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് കോഴിക്കോട് HiLite ബിസിനസ് മാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് എയിംസ്...

തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ കാർ കമ്പനിയിൽ വിവിധ ഒഴിവുകൾ

സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് തൃശൂരിലെ പ്രമുഖ കാർ വിപണന ശൃംഖലയായ BRD കാർ വേൾഡ്...

പൊതു മധ്യത്തിൽ നെയ്മർ???

32 ടീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വേൾഡ് കപ്പിലെ ഗ്രൂപ് കളികൾ തീരുന്നതിനു ശേഷം...

Brazil vs. South korea – Round of 16

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs. South korea – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Company based in Ernakulam needs various staff

കേരളത്തിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് 🟩 മിനിമം യോഗ്യത പത്താം...

Lite Drivers Vacancy (50nos) in Saudi

ലൈറ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ കൊരിയർ കമ്പനിയിൽ Light ഡ്രൈവിങ് License...

Chemmanur Jewellers Recruitment for staff

ചെമ്മണ്ണൂർ ജ്വലെറിയുടെ പുതിയതായി ആരംഭിക്കുന്ന ഷോരൂമുകളിലേക്ക് കഴിവുള്ള നിരവധി ജോലി ഒഴിവുകൾ ❇️സെയിൽസ്മാൻ...

Argentina vs. Australia – Free live stream – Round of 16

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Argentina vs. Australia – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Medical Staff Vacancy in Saudi Arabia

VERY URGENT REQUIREMENT FOR A L HAKKAMI HOSPITAL SAUDI ARABIA Date:06/12/2022,...

Cyber College Hiring teaching & non teaching Staff

About Institute The Cyber College was established in 1999 with...

Serbia vs. Switzerland – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs. Cameroon – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Portugal vs. South Korea – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Uruguay vs. Ghana – Free Live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Serbia vs. Switzerland – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Brazil vs. Cameroon – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Uruguay vs. Ghana – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. South Korea – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

സെയിൽ പാരാമെഡിക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (SAIL) വിവിധ പാരാമെഡിക്കൽ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി...

പി എസ് സിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനം

കേരള പി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതായി...

അഗ്നിവീർ നേവി എംആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

ഇന്ത്യൻ നേവി അഗ്നിവീർ എം ആർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നതായി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ...

Driver Jobs in Europe and Gulf Countries

Required Drivers Disclaimer : The jobs in this article is...

Germany vs. Costa Rica – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Germany vs. Costa Rica – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Spain vs. Japan – Free Live streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Japan – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Belgium vs. Croatia – Free Live streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Canada vs. Morocco – Free Live Streaming

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Canada vs. Morocco – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Belgium vs. Croatia – FIFA

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിൽ 1300ലധികം ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഘാതൻ (KVS) ടീച്ചിംഗ്, നോൺ ടീച്ചിംഗ് തസ്തികകളിൽ 13,404...

എസ്ഇസിഎൽ അപ്രന്റീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് (SECL) ലിമിറ്റഡ് ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ...

നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ ഒഴിവുകൾ

കേന്ദ്ര നാളികേര വികസന ബോർഡിൽ (CDB) പുതിയ ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടുള്ള...

Argentina vs. Poland

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

ഫ്രീ സ്ട്രീമിങ് – Argentina vs. Poland

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

ഫ്രീ സ്ട്രീമിങ് – Mexico vs. Saudi Arabia

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...