Saturday, February 4, 2023

കലയിലൂടെ കരിയറും വളർത്തിയെടുക്കാം

Date:

പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന പഠന മേഖലക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവും ഇഷ്ടവുമനുസരിച്ച് പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടിപോകുന്നവരാണ് ഇന്നുകൂടുതൽ. പഠനത്തിനൊപ്പം തന്നെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൃത്യമായ പങ്കാളിത്തവും ഇവർ ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. 

പുസ്തകങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള അറിവിനെ മാത്രമാശ്രയിക്കാതെ  അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകളിൽ നിന്നുമെല്ലാം ഇവർ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ കരിയറിനേക്കാൾ ഓൺലൈൻ കരിയറിനാണ് സാധ്യതകൾ. കഴിവും അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സും ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും വിജയിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ചില കരിയർ മേഖലകൾ പരിചയപ്പെടാം.

Table of Contents

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിംഗ്

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ അനേകം സാധ്യതകളുള്ളൊരു മേഖലയാണിത്. ചെറിയ കമ്പനികൾ മുതൽ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾ വരെ ഒരുപോലെ ആശ്രയിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരാണ്  ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർമാർ. ലോഗോ നിർമാണം, ബ്രോഷർ നിർമാണം, പക്കേജിങ് മെറ്റീരിയലുകൾ, പരസ്യങ്ങൾ  തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കഴിവുള്ള ഡിസൈനർമാർക്ക് ശോഭിക്കാൻ കഴിയും. കമ്പനിയിലെ ശമ്പളത്തോടെയുള്ള ജോലിക്കൊപ്പം ഫ്രീലാൻസ് വർക്കിനും സാധ്യത വളരെ വലുതാണ്.

അനിമേറ്റർ

 വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ഗെയ്മിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും അനിമേഷൻ മാർക്കറ്റിന്റെയും ഗ്രാഫ് ഉയർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആനിമേഷൻ സാധ്യത വളരെ വളർന്നു വരുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗെയിമിംഗ് രംഗത്തും സിനിമാമേഖലയിലും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്

പത്രങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ  ഈ മേഖലയിലൂടെ ശോഭിക്കാം. കുട്ടികളുടെ മാസികകൾ, ഗ്രാഫിക് നോവലുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇന്നു നല്ല കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളെ തേടുകയാണ്.

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഫൈൻആർട്സ് കോളേജുകളും കോഴ്സുകളും

കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ഡൽഹി (ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി): അപ്ലൈഡ് ആർട്സ്

ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി, പെയിന്റിങ്

പ്രിന്റ് മേക്കിങ്, സ്കൾപ്ചർ

വിഷ്വൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ

ബാച്ച്ലർ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്

 ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്സ്, വാരണസി (ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല):

ബി.എഫ്.എ.-

പെയിന്റിങ്

പോട്ടറി ആൻഡ് സിറാമിക്സ്

ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ. എം.എഫ്.എ.- പെയിന്റിങ്

അപ്ലൈഡ് ആർട്സ്

പ്ലാസ്റ്റിക് ആർട്സ്

പോട്ടറി ആൻഡ് സിറാമിക്സ്

ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ

വഡോദര(മഹാരാജ സായാജിറാവു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബറോഡ): 

ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി, പെയിന്റിങ്

സ്കൾപ്ചർ വിഷയങ്ങൾ)

മാസ്റ്റർ ഓഫ് വിഷ്വൽ ആർട്സ് (അപ്ലൈഡ് ആർട്സ്

ആർട്ട് ഹിസ്റ്ററി

ഗ്രാഫിക് ആർട്സ്, പെയിന്റിങ്

സ്കൾപ്ചർ

മ്യൂസിയോളജി)

ഡിപ്ലോമ (അപ്ലൈഡ് ആർട്സ്, പെയിന്റിങ്മ്യൂസിയോളജി

പോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമ (അപ്ലൈഡ് ആർട്സ്, പെയിന്റിങ്, സ്കൾപ്ചർ, ഗ്രാഫിക് ആർട്സ്)

ജവഹർലാൽ നെഹ്രു ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹൈദരാബാദ്

ബി.എഫ്.എ

പെയിന്റിങ്

സ്കൾപ്ചർ

അപ്ലൈഡ് ആർട്സ്

ഫോട്ടോഗ്രാഫി

. എം.എഫ്.എ. (പെയിന്റിങ്

സ്കൾപ്ചർ

അപ്ലൈഡ് ആർട്സ്

ഫോട്ടോഗ്രാഫി

ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻആർട്സ്, ചെന്നൈ

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ഇൻ സെറാമിക്

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ ഇൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ

വിഷ്വൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ

പെയിന്റിങ്പെയിന്റിങ്

പ്രിന്റ് മേക്കിങ്

കേരളത്തിലെ പ്രധാന  സർവകലാശാലകളും അവയ്ക്കു കീഴിലെ കോഴ്സുകളും

മഹാരാജാസ് കോളേജ് ഫോർ വിമൺ

ബി.എ. മ്യൂസിക്

എം.എ. ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്.

രാജാ രവിവർമ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്, മാവേലിക്കര: ബി.എഫ്.എ.

പെയിന്റിങ്

സ്കൾപ്ചർ,

അപ്ലൈഡ് ആർട്ട്.

എം.ജി. സർവകലാശാല

സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്-

എം .ഫിൽ- തിയേറ്റർ ആർട്സ്

പി.എച്ച.ഡി- തിയേറ്റർ ആർട്സ്.

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃ സർവകലാശാല, കാലടി

ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം.ഫിൽ./എം.എ. മ്യൂസിക്

പി.എച്ച്.ഡി- വാസ്തുവിദ്യ.

എം.എ.- മ്യൂസിക്

തിയേറ്റർ

ബി.എ.-മ്യൂസിക്. 

ബി.എഫ്.എ./എം.എഫ്.എ. കോഴ്സുകൾ: – പെയിന്റിങ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്, സ്കൾപ്ചർ.

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല

ഗവ.കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ് തൂശ്ശൂർ: പെയിന്റിങ്, സ്കൾപ്ചർ, അപ്ലൈഡ് ആർട്ട് എന്നിവയിൽ ബി.എഫ്.എ.

ഗവ. കോളേജ് ചിറ്റൂർ : ബി.എ. മ്യൂസിക് വിത്ത് മ്യൂസിക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ മ്യൂസിക്. എം.എ.- മ്യൂസിക് വിത്ത് ഓപ്പറ കംപാരിറ്റീവ് മ്യൂസിക് (സ്പെഷ്യൽ സബ്ജക്ട്).

പാലക്കാട് ചെമ്പൈ മെമ്മോറിയൽ ഗവ.മ്യൂസിക് കോളേജ്: വോക്കൽ, വയലിൻ, വീണ, മൃദംഗം എന്നിവയിൽ ബി.എ., വോക്കലിൽ എം.എ.

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല

സ്കൂൾ ഓഫ് വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സിലെ മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്: എം.എ. മ്യൂസിക്.

ലാസ്യ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്: കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ .ബി.എ., ഭരതനാട്യത്തിൽ ബി.എ.യും എം.എ.യും.

ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

ഇന്നോവേച്ചർ പ്ലേസ്മെന്റ് ഡ്രൈവ് – 2023

Innovature Placement Drive ഡിജിറ്റൽ സർവീസുകളും ഏറ്റവും പുതിയ തരാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്...

കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2023

Coal India Limited കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ സിഐഎൽ ഇന്ത്യയുടെ കൽക്കരി...

നാഷണൽ തെർമൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2023

National Thermal Power Plant Limited നാഷണൽ തെർമൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ...

Kerala Blasters vs. East Bengal

Indian Super League MATCH INFO MATCH : Kerala Blasters  V/s East Bengal COMPETITION : Indian Super...

Live stream

(adsbygoogle = window.adsbygoogle ||...

റൂറൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഒഴിവുകൾ 2023

About REC Limited റൂറൽ ഇലട്രിഫിക്കേഷൻ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ ആർ ഇ...

+2 സയൻസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് അത്യുഗ്രൻ അവസരം

തൃശൂർ വിവേകോദയം സ്കൂളിൽ വെച്ച് ഫെബ്രുവരി 5 ഞായറാഴ്ച്ച ആണ് PETSAT...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം ഒഴിവുകൾ 2023

About Hindustan Petroleum ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് അഥവാ എച്പിസിഎൽ അഥവാ...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയത്തിൽ നിരവധി അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകൾ

Apprentice Trainee Vacancies at HP അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകൾ : സ്ഥിരനിയമനം അല്ലാത്ത,...

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഐറോനോട്ടിക്സ് ഒഴിവുകൾ 2023

About HAL 1940 ഡിസംബർ 23 നാണു വിമാന ഭാഗങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനായി അന്നത്തെ...

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒഴിവുകൾ 2023

About BEL സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ പിറവിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക പോളിസി...

പത്താം ക്ലാസ് പാസായവരെ കേരളത്തിലൊട്ടാകെ പേടിഎം ജോലിക്കെടുക്കുന്നു

കമ്പനിയെ കുറിച്ച് PayTM - പേടിഎം എന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ്...

വാട്സാപ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ, ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒഴിവുകൾ

Data Entry Job ഫാസ്റ്റ് ഈ-സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന മാർക്കറ്റിങ്-ഐടി സ്ഥാപനമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ...

റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

Urgent Vacancy in Concord Rides, Kottayam Position: Executive - Sales Job...

എൻജിനീയർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഒഴിവ്

അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർ കേരള ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ ന്യൂ ഇൻഫ്ര ഇൻഷ്യേറ്റീവ്...

ജേര്‍ണലിസം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം; ഫെബ്രുവരി 4 വരെ

കേരള മീഡിയ അക്കാദമി - ടെലിവിഷന്‍ ജേര്‍ണലിസം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ഫെബ്രുവരി...

ബിടെക്, ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റീസുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ/ പൊതുമേഖലാ/സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ആയിരത്തോളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ...

സ്കൂൾ കൗൺസിലർമാരെ നിയമിക്കുന്നു; Feb 8 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

തിരൂവനന്തപുരം നഗരസഭ അമ്മക്കൂട്ടം പ്രോജക്ട് പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം അർബൻ-1 ശിശു വികസന...

ചാനലിൽ നേരിട്ട് പരിശീലനം, ടെലിവിഷൻ ജേണലിസം അവസരം

ടെലിവിഷന്‍ ജേണലിസം പഠനം വാര്‍ത്താചാനലില്‍ നേരിട്ട് പരിശീലനം നല്‍കി കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റ്ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ...

എയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി

എയര്‍ഫോഴ്‌സില്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് റാലി എയര്‍ ഫോഴ്‌സില്‍ എയര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് പുരുഷ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്...

ആശാരി, നഴ്സ്, പാരാ മെഡിക്കൽ, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് @ മഹാരാജാസ് കോളജ്

ഹെൽപ്പർ ( ആശാരി) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തിലെ ഹെല്‍പ്പര്‍ (കാര്‍പ്പന്‍റര്‍)...

ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ, പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്, സീനിയർ മാനേജർ ഒഴിവുകൾ

ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ നിയമനം പിണറായി സി എച്ച് സിയിൽ ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യനെ നിയമിക്കാൻ...

കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ് വര്‍ക്കര്‍ നിയമനം; ഫെബ് 7 വരെ

കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ് വര്‍ക്കര്‍ നിയമനം പെരിന്തല്‍മണ്ണ സഖി വണ്‍സ്റ്റോപ്പ് സെന്ററിലേക്ക് കൗണ്‍സിലര്‍, കേസ്...

മാർഷ്യൽ ആർട്സ് കോഴ്സ്; ജനുവരി 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇന്‍ മാര്‍ഷ്യല്‍ ആര്‍ട്സിന് അപേക്ഷിക്കാം സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള എസ്.ആര്‍.സി...

അപ്രന്റിസ് നഴ്സ്, എൻജിനീയർ ഒഴിവ്; ഫെബ് 6 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

അപ്രന്റിസ് നഴ്സ്, എൻജിനീയർ ഒഴിവ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല പഞ്ചായത്ത്, ജില്ല പട്ടികജാതി വികസന...

വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ; ജനുവരി 31 നു

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് സെന്ററിൽ ഗ്രാജ്യുവേറ്റ് ട്രെയിനി (ലൈബ്രറി)...

വാക്ക്-ഇൻ-ഇന്റർവ്യൂ; ജനുവരി 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജരുടെ ഓഫീസ് മുഖേന...

ടെക്‌നിക്കൽ, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിക ഒഴിവുകൾ; ഫെബ് 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ...

പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ്; ജനുവരി 27ന് ഹാജരാകണം

പ്രോഗ്രാം കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ഒഴിവ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രോഗ്രാം...

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഒഴിവ്

ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമനിധിയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി...

France vs. England – Quarter finals free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

France vs. England – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Argentina vs. Netherlands – Quarter finals free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Argentina vs. Netherlands – FIFA Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Brazil vs Croatia – Quarter Finals Free Live Stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Brazil vs Croatia – FIFA Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Al Mansoori Gulf Jobs in UAE, Saudi, Kuwait & Bahrain

About the company AlMansoori was founded in Abu Dhabi, United...

Portugal vs. Switzerland – Live

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

Portugal vs. Switzerland – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – Round of 16 Free live stream

Watch FIFA World cup for free No extra charges ...

Spain vs. Morocco – LIVE

FIFA FIFA which stands for Fédération Internationale de Football Association,...

GWC Qatar Vacancies (Painter, Driver, QA, Supervisor etc)

About the Company GWC (Qatari Public Shareholding Company) is the...

Lab technician vacancy at MG University, Kerala

ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സർവകലാശാല ഹെൽത്ത് സെൻററിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ...

Executives required for 6 districts at Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...

Chartered Accountant vacancy in Muthoot

About the Company Muthoot Finance Ltd. is an Indian financial...